PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Hlavní ideou projektu “Pražské vysokoškolské analytické centrum pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí”  (reg. číslo CZ.2.16/3.1.00/22197) je vytvoření jedinečného, integrovaného pracoviště, zabývajícího se základním výzkumem v oblasti analytické chemie, medicíny, výživy a ochrany životního prostředí, jehož hlavní tezí bude zvýšení kvality nemateriální stránky života obyvatel Prahy, České Republiky, Evropské Unie.

Podstatou projektu je vytvořit centrum zahrnující v sobě nejmodernější analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické, medicinální, environmentální a potravinářské chemie na platformě špičkového univerzitního pracoviště, které je tradičním zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti základního výzkumu pro navazující aplikační obory a komerční sféru. Zcela jedinečnou záležitostí v rámci České republiky pak bude zastřešení centra střediskem pro biometrologii a metrologii v chemii, které bude koordinovat zavedení systému kvality ve všech laboratořích centra a pro všechny vyvinuté měřicí postupy a bude zároveň usilovat o začlenění všech měřicích metod do národního metrologického systému.
Harmonogram projektu zobrazíte zde.


Žadatel

Partneři projektu