CV

Od r. 2007: Docent
Od r. 2006: Recenzent Journal of Chromatography (Elsevier)
Od r. 2004: Externí excerptor Americké Chemické Společnosti
Od r. 1995: VŠCHT Praha (vědecký a pedagogický pracovník)
1994 - 1995 Interpharma Praha a.s. (projektový manažer)

Pedagogická činnost

Farmakologie (přednášky), Toxikologie (přednášky), Chemická informatika (cvičení), Chemické báze dat (cvičení), Universita 3. věku (koordinátor, přednášky).

Zahraniční stáže

2004: University Napoli, Itálie NATO-fellowship
2003: CESMA-PROBIO, CNR Avellino, Itálie

Ocenění

7. Cena České Neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší preklinickou publikaci v roce 2011
6. Ocenění České společnosti průmyslové chemie za nejlepší příspěvek v sekci Petrochemie a organická technologie - Aprochem 2010.
5. Best Contibution Certificate in Analytical and Risk Considerations for Emerging Environmental Issue, Contribution: The study of decontamination process utilizing VPHP as a potential method for degradation of organic pollutants - 42nd IUPAC Congress Chemistry Solutions 2009, Glasgow, UK.
4. Cena České Neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší preklinickou publikaci v roce 2009
3. Cena Pfizer za inovace ve farmaceutickém průmyslu (International Congress on HPLC 2009 Dresden), Immunomagnetic Molecular Probe for Lung Disease Diagnostics, Kačer P., et al.
2. NATO Fellowship – uděleno za nejlepší návrh řešení rychlé a citlivé detekce bakteriálních toxinů, 2004.
1. Cena Unipetrol za nejlepší doktorkou práci, Structure Effects in Heterogeneously Catalyzed Hydrogenations

Publikace

2013

 

80. Václavík, J.; Šot, P.; Vilhanová, B.; Pecháček, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Practical Aspects and Mechanism of Asymmetric Hydrogenation with Chiral Half-Sandwich Complexes. Molecules 2013, 18 (6), 6804–6828.
DOI: 10.3390/molecules18066804
79. Syslová, K.; Böhmová, A.; Demirbağ, E.; Šimková, K.; Kuzma, M.; Pelclová, D.; Sedlák, V.; Čáp, P.; Martásek, P.; Kačer, P. Immunomagnetic molecular probe with UHPLC-MS/MS: A promising way for reliable bronchial asthma diagnostics based on quantification of cysteinyl leukotrienes. J. Pharm. Biomed. Anal. 2013, 81–82, 108–117.
DOI: 10.1016/j.jpba.2013.03.026
78. Václavík, J.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Šot, P.; Januščák, J.; Matoušek, V.; Přech, J.; Bártová, S.; Kuzma, M.; Kačer, P. Molecular Structure Effects in the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Functionalized Dihydroisoquinolines on (S,S)-[RuCl(η6-p-cymene)TsDPEN]. Catal. Lett. 2013, 143 (6), 555–562.
DOI: 10.1007/s10562-013-0996-4
77. Přech, J.; Václavík, J.; Šot, P.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Januščák, J.; Syslová, K.; Pažout, R.; Maixner, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric transfer hydrogenation of 1-phenyl dihydroisoquinolines using Ru(II) diamine catalysts.Catal. Commun. 2013, 36, 67–70.
DOI: 10.1016/j.catcom.2013.03.004
76. Kuzma, M.; Václavík, J.; Novák, P.; Přech, J.; Januščák, J.; Červený, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Goncharova, I. I.; Urbanová, M.; Kačer, P. New insight into the role of a base in the mechanism of imine transfer hydrogenation on a Ru(II) half-sandwich complex. Dalton Trans. 2013, 42 (14), 5174–5182.
DOI: 10.1039/C3DT32733G
75. Přech, J.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Pecháček, J.; Syslová, K.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Kačer, P. Determination of Enantiomeric Composition of Substituted Tetrahydroisoquinolines Based on Derivatization with Menthyl Chloroformate. Am. J. Anal. Chem. 2013, 4 (3), 125–133.
DOI: 10.4236/ajac.2013.43017
74. Pecháček, J.; Václavík, J.; Přech, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Vavřík, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines Catalyzed by a Noyori-Type Ru(II) Complex – A Parametric Study. Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (4), 233–239.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2013.01.010
73. Švrček, J.; Syslová, K.; Stíbal, D.; Kuzma, M.; Kačer, P. Degradation of biologically active substances by vapor-phase hydrogen peroxide Res. Chem. Intermed. 2013,
DOI: 10.1007/s11164-012-0987-x
72. Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Syslová, K.; Přech, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Toman, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Two optimized synthetic pathways toward a chiral precursor of
Mivacurium chloride and other skeletal muscle relaxants Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (1), 50–55.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2012.11.012
71. Páleníček, T.; Fujáková, M.; Brunovský, M.; Horáček, J.; Gorman, I.; Balíková, M.; Rambousek, L.; Syslová, K.; Kačer, P.; Zach, P.; Bubeníková-Valešová, V.; Tylš, F.; Kubešová, A.; Puskarčíkova, J.; Höschl, C. Behavioral, neurochemical and pharmaco-EEG profiles of the psychedelic drug 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) in rats. Psychopharmacology 2013, 225 (1), 75–93.
DOI: 10.1007/s00213-012-2797-7

 

2012

 

70. Pažout, R.; Maixner, J.; Přech, J.; Kačer, P. X-ray powder diffraction data for (1R, 5S, 7R)-7-[(S)-4-benzyl-4,5-dihydrooxazole-2-yl]-1,5,7-trimethyl-3-azabicyclo-[3.3.1]-nonane-2,4-dione, another new chiral Kemp's acid diamide. Powder Diffr. 2012, 27 (04), 273–275.
DOI: 10.1017/S088571561200067X
69. Maixner, J.; Pažout, R.; Hrdá, M.; Kačer, P. X-ray powder diffraction data for a PicoPtBr2, cis-amminedibromo(2-methylpyridine)platinum complex [Pt(NH3)(2-pic)Br2]. Powder Diffr. 2012, 27 (04), 266–268.
DOI: 10.1017/S0885715612000656
68. Maixner, J.; Pažout, R.; Nováková, I.; Holakovská, J.; Kačer, P. X-ray powder diffraction data for a DACH Pt dibromide, cis-[dibromo(1R,2R)-1,2-diaminocyclohexane-κN, κN′] platinum(II). Powder Diffr. 2012, 27 (03), 200–202.
DOI: 10.1017/S0885715612000322
67. Pažout, R.; Maixner, J.; Holakovská, J.; Dušek, M.; Kačer, P. A new platinum-bromine cyclohexanediamine complex from the family of cancer cytostatics. Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun. 2012, 68 (12), m340–m343.
DOI: 10.1107/S0108270112044770
66. Pelclová, D.; Fenclová, Z.; Vlčková, Š.; Lebedová, J.; Syslová, K.; Pecha, O.; Beláček, J.; Navrátil, T.; Kuzma, M.; Kačer, P. Leukotrienes B4, C4, D4 and E4 in the exhaled breath condensate (EBC), blood and urine in patients with pneumoconiosis. Industrial Health 2012, 50 (4), 299–306.
DOI: 10.2486/indhealth.MS1274
65. Šot, P.; Kuzma, M.; Václavík, J.; Pecháček, J.; Přech, J.; Januščák, J.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Acetophenone N-Benzylimine using [RuIICl(S,S)-N-(TsDPEN)η6-(p-cymene)]: A DFT Study. Organometallics 2012, 31 (17), 6496–6499.
DOI: 10.1021/om300413n
64. Mestek, O.; Komínkova, J.; Šantrůček, J.; Kačer, P.; Mališová, K.; Koplík, R. Analyses of trace metals, peptide ligands of trace metals and mercury speciation in home prepared bread. Chemical Speciation and Bioavailability 2012, 24(2), 79-88.
DOI: 10.3184/095422912X13325261626531
63. Némethová, A.; Syslová, K.; Pelclová, D.; Kačer, P. Příprava polymerních imunočástic pro separaci biomarkerů oxidačního stresu z tělních tekutin. Chem. Listy 2012, 106, 183-188.
Online: zde
62. Václavík, J.; Pecháček, J.; Přech, J.; Kuzma, M.; Kačer, P.; Červený, L. In situ monitoring asymetrické transfer hydrogenace iminů pomocí NMR spektroskopie. Chem. Listy 2012, 106, 206-210.
Online: zde

Ostatní články lze nalézt v sekci Publikace.

Kapitoly v monografiích

6. Syslová, K.; Rambousek, L.; Bubeníková-Valešová, V.; Šlamberová, R.; Novotný, P.; Kačer, P. Dopamine Analysis in Neuroscience Research. In Dopamine: Functions, Regulation and Health Effects; Kudo, E., Fujii, Y., Eds.; Nova Science Publishers: New York, 2012, pp. 81-112.
ISBN: 978-1-61942-152-3
5. Syslová, K.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Novotný, P.; Pelclová, D. Determination of Biomarkers in Exhaled Breath Condensate: A Perspective Way in Bronchial Asthma Diagnostics. In Bronchial Asthma - Emerging Therapeutic Strategies; Sapey, E., Ed.; InTech: Rijeka, 2012, pp. 37-74.
ISBN: 978-953-51-0140-6
4. Kačer, P.; Švrček, J.; Syslová, K.; Václavík, J.; Pavlík, D.; Červený, J.; Kuzma, M. Vapor Phase Hydrogen Peroxide – Method for Decontamination of Surfaces and Working Areas from Organic Pollutants. In Organic Pollutants Ten Years After the Stockholm Convention - Environmental and Analytical Update; Puzyn, T., Mostrag-Szlichtyng, A., Eds.; InTech: Rijeka, 2012, pp. 399-430.
ISBN: 978-953-307-917-2
3. Václavík, J.; Kačer, P.; Červený, L. Rational Design of Chiral Ruthenium Complexes for Asymmetric Hydrogenations. In Homogeneous Catalysts: Types, Reactions and Applications; Poehler, A. C., Ed.; Nova Science Publishers: New York, 2011, 127-153.
ISBN: 978-1-61122-894-6
2. Červený, L.; Leitmannová, E.; Kačer, P. Fundamentals of immobilization of organometallic complexes on aluminosilicate materials. In Organometallic Compounds: Preparation, Structure and Properties; Chin, H. F., Ed.; Nova Science Publishers: New York, 2010, 309-332.
ISBN: 978-1-60741-917-4
1. Kačer, P.; Kuzma, M.; Leitmannová, E.; Červený, L. Ruthenium complexes for asymmetric transfer hydrogenation. In Organometallic Compounds: Preparation, Structure and Properties; Chin, H. F., Ed.; Nova Science Publishers: New York, 2010, 373-401.
ISBN: 978-1-60741-917-4

Patenty

4. Zařízení pro řízenou degradaci chemických kontaminantů parami peroxidu vodíku, Kačer P., et al., CZ 2010 22 183 A1, (2009), 22 stránek.
3. Potassium Trichloroaminoplatinum – a novel metod of preparation and use as precursor of platinum cytostatic, Kačer P., et al., PCT/EP2009/007658, (2009), 38 stránek.
2. A process for the preparation of an oxaliplatin, Kačer P., et al., WO 2007 140 804 A1, (2007), 28 stránek.
1. A process for the preparation of oxaliplatine formulation, Kačer P., et al., WO 2006 108 428 A1, (2006), 31 stránek.

Průmyslový vzor

  Zařízení pro řízenou degradaci chemických kontaminantů parami peroxidu vodíku, Kačer P., et al., CZ 2010 310 001, (2009), 28 stránek.

Konferenční abstrakty a příspěvky: > 75