Výzkumné aktivity

Vývoj metod pro diagnostiku oxidativního stresu, hmotnostní spektrometrie

CV

Od r. 2011: VŠCHT Praha, obor Léčiva a biomateriály, doktorské studium
2009 - 2011: VŠCHT Praha, obor Výroba léčiv, magisterské studium
Název práce: Vývoj metody pro monitorování poškození proteinů a nukleových kyselin v důsledku oxidativního stresu
Od r. 2007: Členka výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2006 - 2009: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářské studium
Název práce: Vývoj metody stanovení buněčných biomarkerů poškození DNA, RNA a proteinů v důsledku oxidativního stresu

Praxe, odborné stáže

7/2011 - 12/2011: Stáž na Fachhochschule Nordwestschweiz v Basileji (Švýcarsko)
Téma: Vylepšení disolučních vlastností špatně rozpustných látek použitím sprejového sušení

Ocenění

2010: 1. místo na Studentské vědecké konferenci – VŠCHT Praha
3. místo v soutěži „Cena Shimadzu“ – Pardubice, ČR
2009: 3. místo na Studentské vědecké konferenci – VŠCHT Praha

Publikace

2. Syslová, K.; Böhmová, A.; Demirbağ, E.; Šimková, K.; Kuzma, M.; Pelclová, D.; Sedlák, V.; Čáp, P.; Martásek, P.; Kačer, P. Immunomagnetic molecular probe with UHPLC-MS/MS: A promising way for reliable bronchial asthma diagnostics based on quantification of cysteinyl leukotrienes. J. Pharm. Biomed. Anal. 2013, 81–82, 108–117.
DOI: 10.1016/j.jpba.2013.03.026
1. Syslová, K.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Pankrácová, A.; Fenclová, Z.; Vlčková, S.; Lebedová, J.; Pelclová, D. LC-ESI-MS/MS method for oxidative stress multimarker screening in the exhaled breath condensate of asbestosis/silicosis patients. J. Breath Res. 2010, 4 (1), 017104/1-017104/8.
DOI: 10.1088/1752-7155/4/1/017104

Konference

2012: 30th Informal Meeting on Mass Spectrometry (poster) – Olomouc, ČR
2010: 62. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností – Pardubice, ČR
Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha
2009: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha

Výzkumný projekt

Výzkumným projektem je multimarkerový screening kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) pro diagnostiku plicních onemocnění. Cílem projektu je vývoj metod pro stanovení co největšího počtu známých biomarkerů v KVV co nejmenším počtem analýz. Zároveň je cílem určit další dosud neznámé látky v KVV potenciálně využitelné jako biomarkery plicních onemocnění.