Výzkumné aktivity

Vývoj diagnostických proužků

CV

Od r. 2014: VŠCHT Praha, obor Organická technologie, doktorské studium
2012 - 2014: VŠCHT Praha, obor Výroba léčiv, magisterské studium
Název práce: Vývoj diagnostického proužku na bázi LFIA pro rychlou detekci látek přítomných v tělních tekutinách
Od r. 2011: Člen výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2009 - 2012: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářske studium
Název práce: Příprava diagnostického proužku pracujícího na principu Lateral Flow Immunoassay (LFIA) jako nástroje personalizované medicíny

Konference

2012: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha
2011: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha

Výzkumný projekt

Práce se týká vývoje diagnostického proužku, který umožní rychlé stanovení amfetaminu ve vzorku z tělních tekutin jako je krev, moč nebo pot. Diagnostický proužek pracuje na základě "lateral flow" imunoanalýzy. Skládá se z celkem 4 funkčních částí, které jsou nalepené na plastové podložce: absorpční podložka pro nanášení vzorku, konjugační zóna, detekční oblast a absorpční podložka pro zachycování vzorku. Na detekční oblasti jsou zakotvené dvě detekční linie (testovací a kontrolní), které jsou zodpovědné za rozpoznání amfetaminu ve vzorku. Testovací linie tvořená amfetaminem vázaným na BSA se zobrazí tehdy, když vzorek neobsahuje amfetamin. Kontrolní linie tvořená sekundárními protilátkami se naopak zobrazí vždy, a pokud ne, test je neplatný.