Výzkumné aktivity

Katalýza, hydrogenace a dehydrogenace, teplotně programovaná desorpce

CV

Od r. 2012: VŠCHT Praha, obor Léčiva a biomateriály, doktorské studium
Od r. 2012: Členka výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
Název práce: Vývoj nástrojů pro medicinální diagnostiku založených na zakotvených biologicky aktivních látkách
2009 - 2012: VŠCHT Praha, obor Výroba léčiv, magisterské studium
Název práce: Teplotně-programovaná desorpce aminů z povrchů Pt- a Pd-katalyzátorů
2006 - 2009: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářské studium
Název práce: Dehydrogenace cyklopentanolu na cyklopentanon – technologické aspekty

Praxe, odborné stáže

11/2011 - 5/2012: IAESTE stáž na ETH Zürich ve spolupráci s Empa Dübendorf (Švýcarsko)
Téma: Stanovení biogenních vs. fosilních CO2 emisí vznikajících spalováním odpadu
10/2009 - 12/2009: Praxe v ALS Laboratory Group Praha (Česká Republika)
Téma: Chemicko-analytické rozbory vody

Konference

2012: 44th Symposium on Catalysis (prezentace) – Praha, ČR

Výzkumný projekt

Cílem projektu je vyvinout jednoduchý diagnostický prostředek (diagnostický proužek) pracující na principu Lateral Flow ImmunoAssay (LFIA) pro včasnou diagnostiku urogenitálních rakovinných onemocnění (rakovina močového měchýře, rakovina vaječníků, rakovina prostaty). Tato onemocnění byla vybrána z důvodu vysoké prevalence a mortality a výskytu jejich biomarkerů v moči, která je snadno odebíratelnou matricí. Diagnostický proužek umožní včasné a snadné rozpoznání patologických procesů (odpověď typu ano/ne) odehrávajících se v organismu mnohem dříve, než pacient rozezná první příznaky, které ho primárně přivádí do zdravotnického zařízení k odborným vyšetřením. Díky tomu bude možné zahájit příslušnou terapii již v raných stádiích onemocnění, kdy je prognóza úspěšnosti léčby podstatně vyšší.