Výzkumné aktivity

Katalýza, hydrogenace, metal-organic frameworks, medicinální diagnostika, hmotnostní spektrometrie

CV

Od r. 2013: VŠCHT Praha, obor Léčiva a biomateriály, doktorské studium
2011 - 2013: VŠCHT Praha, obor Výroba léčiv, magisterské studium
Thesis title: Development of a toolkit for the practical application of enantioselective hydrogenation of cyclic imines on chiral Ru(II) catalysts
Od r. 2009: Členka výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2008 - 2011: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářské studium
Název práce: Screening of lung disease markers and monitoring of their circadian rhythms

Praxe, odborné stáže

8/2011 - 4/2012: Stáž na ETH Zürich ve spolupráci s PSI Villigen (Švýcarsko)
Téma: Asymmetric hydrogenation catalyzed by metal-organic frameworks

Ocenění

2012: Ocenění firmy Unipetrol – Studentská vědecká konference

Publikace

8. Václavík, J.; Šot, P.; Vilhanová, B.; Pecháček, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Practical Aspects and Mechanism of Asymmetric Hydrogenation with Chiral Half-Sandwich Complexes. Molecules 2013, 18 (6), 6804–6828.
DOI: 10.3390/molecules18066804
7. Václavík, J.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Šot, P.; Januščák, J.; Matoušek, V.; Přech, J.; Bártová, S.; Kuzma, M.; Kačer, P. Molecular Structure Effects in the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Functionalized Dihydroisoquinolines on (S,S)-[RuCl(η6-p-cymene)TsDPEN]. Catal. Lett. 2013, 143 (6), 555–562.
DOI: 10.1007/s10562-013-0996-4
6. Přech, J.; Václavík, J.; Šot, P.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Januščák, J.; Syslová, K.; Pažout, R.; Maixner, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric transfer hydrogenation of 1-phenyl dihydroisoquinolines using Ru(II) diamine catalysts.Catal. Commun. 2013, 36, 67–70.
DOI: 10.1016/j.catcom.2013.03.004
5. Kuzma, M.; Václavík, J.; Novák, P.; Přech, J.; Januščák, J.; Červený, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Goncharova, I. I.; Urbanová, M.; Kačer, P. New insight into the role of a base in the mechanism of imine transfer hydrogenation on a Ru(II) half-sandwich complex. Dalton Trans. 2013, 42 (14), 5174–5182.
DOI: 10.1039/C3DT32733G
4. Přech, J.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Pecháček, J.; Syslová, K.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Kačer, P. Determination of Enantiomeric Composition of Substituted Tetrahydroisoquinolines Based on Derivatization with Menthyl Chloroformate. Am. J. Anal. Chem. 2013, 4 (3), 125–133.
DOI: 10.4236/ajac.2013.43017
3. Pecháček, J.; Václavík, J.; Přech, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Vavřík, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines Catalyzed by a Noyori-Type Ru(II) Complex – A Parametric Study. Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (4), 233–239.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2013.01.010
2. Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Syslová, K.; Přech, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Toman, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Two optimized synthetic pathways toward a chiral precursor of
Mivacurium chloride and other skeletal muscle relaxants Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (1), 50–55.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2012.11.012
1. Syslová, K.; Kačer, P.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Lipovová, P.; Fenclová, Z.; Lebedová, J.; Pelclová, D. Determination of cysteinyl leukotrienes in exhaled breath condensate: Method combining immunoseparation with LC–ESI-MS/MS. J. Chrom. B 2011, 879, 2220–2228.
DOI: 10.1016/j.jchromb.2011.06.004

Konference

2012: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha
44th Symposium on Catalysis (poster) – Praha, ČR
SCS Fall Meeting (poster) – ETH Zürich, Švýcarsko
2010: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha

Kurzy

2010: Škola hmotnostní spektrometrie (11. ročník),
20.-24.9., Pec pod Sněžkou, ČR

Výzkumný projekt

Prvním cílem projektu bylo vyvinutí metodiky pro dosud nepopsanou asymetrickou hydrogenaci (AH) iminů plynným vodíkem, která by sloužila jako alternativa k známé asymetrické transfer hydrogenaci, kde jako zdroj vodíku slouží látka přidaná do reakční směsi (např. kyselina mravenčí). Metodika je již rozpracovaná a projekt se nyní nachází ve druhé fázi týkající se vývoje funkcionalizovaných mezoporézních materiálů pro heterogenizaci AH katalyzátorů, což umožní jejich snadnou separaci z reakční směsi a opětovné použití. Připravené mezoporézní silikáty budou funkcionalizovány vhodnými funkčními skupinami a katalyzátor bude s nosičem spojen pevnou kovalentní vazbou. Tím bude zabráněno tzv. leachingu, tedy jevu, kdy katalyzátor přechází zpět do roztoku a zůstává tam i po oddělení heterogenního katalyzátoru filtrací, což není žádoucí vzhledem k čistotě výsledného produktu reakce. V konečné fázi se oba vytyčené cíle práce spojí v jeden, a to heterogenně katalyzovanou AH iminů plynným vodíkem, což představuje velmi atraktivní proces pro průmyslovou výrobu opticky čistých substancí.