Výzkumné aktivity

Katalýza, asymetrická transfer hydrogenace

CV

Od r. 2011: VŠCHT Praha, obor Organická technologie, doktorské studium
Od r. 2011: Člen výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2009 - 2011: VŠCHT Praha, obor Technologie organických látek a chemické speciality, magisterské studium
Název práce: Vývoj procesu na výrobu methanolátu sodného
2005 - 2009: VŠCHT Praha, obor Chemie a chemické technologie, bakalářské studium
Název práce: Obsah katalyticky aktivních prvků ve dřevě

Publikace

7. Václavík, J.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Šot, P.; Januščák, J.; Matoušek, V.; Přech, J.; Bártová, S.; Kuzma, M.; Kačer, P. Molecular Structure Effects in the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Functionalized Dihydroisoquinolines on (S,S)-[RuCl(η6-p-cymene)TsDPEN]. Catal. Lett. 2013, 143 (6), 555–562.
DOI: 10.1007/s10562-013-0996-4
6. Přech, J.; Václavík, J.; Šot, P.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Januščák, J.; Syslová, K.; Pažout, R.; Maixner, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric transfer hydrogenation of 1-phenyl dihydroisoquinolines using Ru(II) diamine catalysts.Catal. Commun. 2013, 36, 67–70.
DOI: 10.1016/j.catcom.2013.03.004
5. Kuzma, M.; Václavík, J.; Novák, P.; Přech, J.; Januščák, J.; Červený, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Goncharova, I. I.; Urbanová, M.; Kačer, P. New insight into the role of a base in the mechanism of imine transfer hydrogenation on a Ru(II) half-sandwich complex. Dalton Trans. 2013, 42 (14), 5174–5182.
DOI: 10.1039/C3DT32733G
4. Přech, J.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Pecháček, J.; Syslová, K.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Kačer, P. Determination of Enantiomeric Composition of Substituted Tetrahydroisoquinolines Based on Derivatization with Menthyl Chloroformate. Am. J. Anal. Chem. 2013, 4 (3), 125–133.
DOI: 10.4236/ajac.2013.43017
3. Pecháček, J.; Václavík, J.; Přech, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Vavřík, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines Catalyzed by a Noyori-Type Ru(II) Complex – A Parametric Study. Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (4), 233–239.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2013.01.010
2. Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Syslová, K.; Přech, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Toman, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Two optimized synthetic pathways toward a chiral precursor of
Mivacurium chloride and other skeletal muscle relaxants Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (1), 50–55.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2012.11.012
1. Šot, P.; Kuzma, M.; Václavík, J.; Pecháček, J.; Přech, J.; Januščák, J.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Acetophenone N-Benzylimine using [RuIICl(S,S)-N-(TsDPEN)η6-(p-cymene)]: A DFT Study. Organometallics 2012, 31 (17), 6496–6499.
DOI: 10.1021/om300413n

Konference

2012: 44th Symposium on Catalysis (poster) – Praha, ČR
International Congress of Young Chemists (poster) – Gdańsk, Polsko

Výzkumný projekt

Projekt je zaměřený na vývoj nových katalytických systémů na bázi rutenia, analogů katalyzátoru Noyoriho typu, určených pro asymetrickou transfer hydrogenaci. Na základě molekulárního modelování byly navrženy modifikace struktury klasického Noyoriho katalyzátoru [RuIICl(η6-aren)(N-tosyl-1,2-difenylethylen-1,2-diamin)]. Momentálně probíhá syntéza modifikovaných ligandů a katalyzátorů, které budou podrobeny kinetickému testování na prochirálních dihydroisochinolinech a acetofenonu. Výsledky kinetických studií modifikovaných katalyzátorů umožní posuzovat vliv jednotlivých fragmentů na pruběh hydrogenace. Na základě znalosti vlivu strukturních změn na katalytickou funkci pak bude možné navrhovat katalyzátor na míru konkrétnímu substrátu.

Odkaz na stránku projektu.