Výzkumné aktivity

Katalýza, Anti-Markovnikovská hydratace alkynů, organická syntéza

CV

Od r. 2011: Člen výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
Od r. 2011: VŠCHT Praha, obor Organická technologie, doktorské studium
2009 - 2011: VŠCHT Praha, obor Výroba léčiv, magisterské studium
Název práce: Syntéza nitrilu kyseliny oktanové
2006 - 2009: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářské studium
Název práce: Obecná jednostupňová syntéza alkynů z enolizovatelných karbonylových sloučenin

Praxe, odborné stáže

Od 9/2011: Zentiva Group, a.s.
Doktorand: Vývoj syntéz, ve skupině doc. Rádla
3/2008 - 10/2010: Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR
Laborant: Organická syntéza, ve skupině Dr. Lyapkala

Publikace

3. Pecháček, J.; Václavík, J.; Přech, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Vavřík, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines Catalyzed by a Noyori-Type Ru(II) Complex – A Parametric Study. Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (4), 233–239.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2013.01.010
2. Kunetskiy, R. A.; Polyakova, S. M.; Vavřík, J.; Císařová, I.; Saame, J.; Nerut, E. R.; Koppel, I.; Koppel, I. A.; Kütt, A.; Leito, I.; Lyapkalo, I. A New Class of Organosuperbases, N-Alkyl- and N-Aryl-1,3-dialkyl-4,5-dimethylimidazol-2-ylidene Amines: Synthesis, Structure, pKBH+ Measurements, and Properties. Chem. Eur. J. 2012, 18, 3621-3630.
DOI: 10.1002/chem.201102249
1. Lyapkalo, L.; Vogel, I.; Boltukhina, E.; Vavřík, J. A General One-Step Synthesis of Alkynes from Enolisable Carbonyl Compounds. Synlett 2009, 4, 558-561.
DOI: 10.1055/s-0028-1087919

Konference

2012: 44th Symposium on Catalysis (poster) – Praha, ČR

Výzkumný projekt

Výzkum se zaměřuje na návrh a přípravu fosfinových ligandů účinných pro anti-Markovnikovskou adici vody na terminální alkyny. Získané ligandy budou využity pro přípravu rutheniových katalyzátorů pro reakce se širokým spektrem alkynových substrátů. Bude testována také možnost ukotvení katalyzátorů na vhodných polymerních nosičích.