Výzkumné aktivity

Medicinální diagnostika, hmotnostní spektrometrie, vývoj diagnostických nástrojů, farmakokinetika, chemické speciality, katalýza

CV

Od r. 2008: VŠCHT Praha, obor Organická technologie, doktorské studium
Od r. 2004: Členka výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2003 - 2008: VŠCHT Praha, obor Technologie organických látek, inženýrské studium
Název práce: Vývoj metody pro multimarkerový screening kondenzátu vydechovaného vzduchu

Praxe, odborné stáže

Od r. 2012: Ústav organické technologie, VŠCHT Praha – vědecký a pedagogický pracovník
2010 - 2011: Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha – vědecký a pedagogický pracovník
2007 - 2009: Mikrobiologický ústav, Akademie věd ČR v.v.i. – vědecký pracovník

Ocenění

2012: Cena České Neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší preklinickou publikaci v roce 2011
2011: Ocenění za nejlepší prezentující příspěvek na 29th Informal Meeting on Mass spectrometry
2010: Cena České Neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší preklinickou publikaci v roce 2009
2009: Cena HPLC 2009: Award for “Innovation in Pharmaceutical Analysis”
2008: Cena Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci: Vývoj metody pro multimarkerový screening kondenzátu vydechovaného vzduchu
2007: 1. místo v soutěži “O cenu firmy Merck”

Publikace

21. Syslová, K.; Böhmová, A.; Demirbağ, E.; Šimková, K.; Kuzma, M.; Pelclová, D.; Sedlák, V.; Čáp, P.; Martásek, P.; Kačer, P. Immunomagnetic molecular probe with UHPLC-MS/MS: A promising way for reliable bronchial asthma diagnostics based on quantification of cysteinyl leukotrienes. J. Pharm. Biomed. Anal. 2013, 81–82, 108–117.
DOI: 10.1016/j.jpba.2013.03.026
20. Přech, J.; Václavík, J.; Šot, P.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Januščák, J.; Syslová, K.; Pažout, R.; Maixner, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric transfer hydrogenation of 1-phenyl dihydroisoquinolines using Ru(II) diamine catalysts.Catal. Commun. 2013, 36, 67–70.
DOI: 10.1016/j.catcom.2013.03.004
19. Přech, J.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Pecháček, J.; Syslová, K.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Kačer, P. Determination of Enantiomeric Composition of Substituted Tetrahydroisoquinolines Based on Derivatization with Menthyl Chloroformate. Am. J. Anal. Chem. 2013, 4 (3), 125–133.
DOI: 10.4236/ajac.2013.43017
18. Švrček, J.; Syslová, K.; Stíbal, D.; Kuzma, M.; Kačer, P. Degradation of biologically active substances by vapor-phase hydrogen peroxide Res. Chem. Intermed. 2013,
DOI: 10.1007/s11164-012-0987-x
17. Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Syslová, K.; Přech, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Toman, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Two optimized synthetic pathways toward a chiral precursor of
Mivacurium chloride and other skeletal muscle relaxants Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (1), 50–55.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2012.11.012
16. Páleníček, T.; Fujáková, M.; Brunovský, M.; Horáček, J.; Gorman, I.; Balíková, M.; Rambousek, L.; Syslová, K.; Kačer, P.; Zach, P.; Bubeníková-Valešová, V.; Tylš, F.; Kubešová, A.; Puskarčíkova, J.; Höschl, C. Behavioral, neurochemical and pharmaco-EEG profiles of the psychedelic drug 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) in rats. Psychopharmacology 2013, 225 (1), 75–93.
DOI: 10.1007/s00213-012-2797-7
15. Pelclová, D.; Fenclová, Z.; Vlčková, Š.; Lebedová, J.; Syslová, K.; Pecha, O.; Beláček, J.; Navrátil, T.; Kuzma, M.; Kačer, P. Leukotrienes B4, C4, D4 and E4 in the exhaled breath condensate (EBC), blood and urine in patients with pneumoconiosis. Ind. Health 2012, 50 (4), 299–306.
14. Némethová, A.; Syslová, K.; Pelclová, D.; Kačer, P. Příprava polymerních imunočástic pro separaci biomarkerů oxidačního stresu z tělních tekutin. Chem. Listy 2012, 106, 183-188.
Online: zde
13. Pelclová, D.; Navrátil, T.; Fenclová, Z.; Vlčková, Š.; Kupka, K.; Urban, P.; Ridzoň, P.; Zikán, V.; Landová, L.; Syslová, K.; Kuzma, M.; Kačer, P. Increased oxidative/nitrosative stress markers measured non-invasively in patients with high 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioxin plasma level. Neuroendocrinol. Lett. 2011, 32 Suppl 1, 71-76.
Online: zde
12. Rambousek, L.; Bubeníková-Valešová, V.; Kačer, P.; Syslová, K.; Kenney, J.; Holubová, K.; Najmanová, V.; Zach, P.; Svoboda, J.; Stuchlik, A.; Chodounská, H.; Kapras, V.; Adamusová, E., Borovská, J.; Vyklický, L.; Valeš, K. Cellular and behavioural of a new steroidal inhibitor of the N-methyl-D-aspartate receptor 3α5β-pregnanolone glutamate. Neuropharmacology 2011, 61, 61-68.
DOI: 10.1016/j.neuropharm.2011.02.018
11. Syslová, K.; Kačer, P.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Lipovová, P.; Fenclová, Z.; Lebedová, J.; Pelclová, D. Determination of cysteinyl leukotrienes in exhaled breath condensate: Method combining immunoseparation with LC–ESI-MS/MS. J. Chrom. B 2011, 879, 2220-2228.
DOI: 10.1016/j.chromb.2011.06.004
10. Housková, J.; Hrdá, M.; Syslová, K.; Novotný, P.; Kačer, P. HPLC Method for Monitoring of Degradation Products in Picoplatin Stability Study. Chromatographia 2011, 73 (1), 131-135.
DOI: 10.1007/s10337-011-1938-1
9. Potucká, L.; Housková, J.; Syslová, K.; Hamtil, R.; Kačer, P.; Červený, L. HPLC Method for the determination of the Purity of K[Pt(NH3)Cl3], a Precursor of the Platinum Complexes with cytostatic Activity. Anal. Letters 2011, 44, 2182-2193.
DOI: 10.1080/00032719.2010.546027
8. Najmanová, V.; Rambousek, L.; Syslová, K.; Bubeníková, V.; Šlamberová, R.; Valeš, K.; Kačer, P. LC-ESI-MS-MS Method for Monitoring Dopamine, Serotonin and Their Metabolites in Brain Tissue. Chromatographia 2011, 73 (1), 143-149.
DOI: 10.1007/s10337-011-1959-9
7. Syslová, K.; Rambousek, L.; Kuzma, M.; Najmanová, V.; Bubeníková-Valešová, V.; Šlamberová, R.; Kačer, P. Monitoring of Dopamine and Its Metabolites in Brain Microdialysates: Method Combining Freeze-drying with HPLC-ESI-MS/MS. J. Chromatogr. A 2011, 1218 (21), 3382-3391.
DOI: 10.1016/j.chroma.2011.02.006
6. Pelclová, D.; Fenclová, Z.; Syslová, K.; Vlčková, Š.; Lebedová, J.; Pecha, O.; Běláček, J.; Navrátil, T.; Kuzma, M.; Kačer, P. Oxidative Stress Markers in Exhaled Breath Condensate in Lung Fibroses Are Not Significantly Affected by Systematic Diseases. Industrial Health 2011, 49, 746-754.
DOI: 10.2486/indhealth.MS1237
5. Syslová, K.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Pankrácová, A.; Fenclová, Z.; Vlčková, S.; Lebedová, J.; Pelclová, D. LC-ESI-MS/MS method for oxidative stress multimarker screening in the exhaled breath condensate of asbestosis/silicosis patients. J. Breath Res. 2010, 4 (1), 017104/1-017104/8.
DOI: 10.1088/1752-7155/4/1/017104
4. Syslová, K.; Přech, J.; Lebedová, J.; Pelclová, D.; Kačer, P. Development of a noninvasive dignostic method for bronchial asthma. Chem. Listy 2009, 103 (3), 224-231.
Online: zde
3. Bubeníková-Valešová, V.; Kačer, P.; Syslová, K.; Rambousek, L.; Janovský, M.; Schutová, B.; Hrubá, L.; Šlamberová, R. Prenatal methamphetamine exposure affects the mesolimbic dopaminergic system and behavior in adult offspring. Int. J. Dev. Neuroscience 2009, 27 (6), 525-530.
DOI: 10.1016/j.ijdevneu.2009.06.012
2. Syslová, K.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Najmanová, V.; Fenclová, Z.; Vlčková, Š.; Lebedová, J.; Pelclová, D. Rapid and easy method for monitoring oxidatove stress markers in body fluids of patients with asbestos or silica.induced lung diseases. J. Chrom. B 2009, 877, 2477-2486.
DOI: 10.1016/j.jchromb.2009.06.008
1. Syslová, K.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Klusáčková, P.; Fenclová, Z.; Lebedová, J.; Pelclová, D. Determination of 8-iso-prostaglandin F in exhaled breath condensate using combination of immunoseparation and LC-ESI-MS/MS. J. Chrom. B 2008, 867, 8-14.
DOI: 10.1016/j.jchromb.2008.02.019

Kapitoly v monografiích

3. Syslová, K.; Rambousek, L.; Bubeníková-Valešová, V.; Šlamberová, R.; Novotný, P.; Kačer, P. Dopamine Analysis in Neuroscience Research. In Dopamine: Functions, Regulation and Health Effects; Kudo, E., Fujii, Y., Eds.; Nova Science Publishers: New York, 2012, pp. 81-112.
ISBN: 978-1-61942-152-3
2. Syslová, K.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Novotný, P.; Pelclová, D. Determination of Biomarkers in Exhaled Breath Condensate: A Perspective Way in Bronchial Asthma Diagnostics. In Bronchial Asthma - Emerging Therapeutic Strategies; Sapey, E., Ed.; InTech: Rijeka, 2012, pp. 37-74.
ISBN: 978-953-51-0140-6
1. Kačer, P.; Švrček, J.; Syslová, K.; Václavík, J.; Pavlík, D.; Červený, J.; Kuzma, M. Vapor Phase Hydrogen Peroxide – Method for Decontamination of Surfaces and Working Areas from Organic Pollutants. In Organic Pollutants Ten Years After the Stockholm Convention - Environmental and Analytical Update; Puzyn, T., Mostrag-Szlichtyng, A., Eds.; InTech: Rijeka, 2012, pp. 399-430.
ISBN: 978-953-307-917-2

Konference

Autorka více než 30 konferenčních příspěvků.