Výzkumné aktivity

Magnetické nanočástice, vývoj diagnostických proužků, hmotnostní spektrometrie

CV

Od r. 2011: VŠCHT Praha, obor Organická technologie, doktorské studium
2009 - 2011: VŠCHT Praha, obor Výroba léčiv, magisterské studium
Název práce: Příprava imunomagnetické molekulární nano-sondy pro separaci biomarkerů z tělních tekutin
Od r. 2008: Členka výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2006 - 2009: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářské studium
Název práce: Příprava imunomagnetických nanočástic pro separaci biomarkerů z kondenzátu vydechovaného vzduchu

Praxe, odborné stáže

1/2012 - 6/2012: Stáž na Fachhochschule Nordwestschweiz v Basileji (Švýcarsko)
Téma: Sprejové sušení extraktu ostropestřce mariánského

Ocenění

2010: Přiznání stipendia Nadace Preciosa za akademický rok 2010/2011
2009: 1. místo na Studentské vědecké konferenci – VŠCHT Praha

Publikace

1. Syslová, K.; Böhmová, A.; Demirbağ, E.; Šimková, K.; Kuzma, M.; Pelclová, D.; Sedlák, V.; Čáp, P.; Martásek, P.; Kačer, P. Immunomagnetic molecular probe with UHPLC-MS/MS: A promising way for reliable bronchial asthma diagnostics based on quantification of cysteinyl leukotrienes. J. Pharm. Biomed. Anal. 2013, 81–82, 108–117.
DOI: 10.1016/j.jpba.2013.03.026

Konference

2010: Cena Shimadzu (prezentace) – Pardubice, ČR
Studenstká vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha
2009: Studentska vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha

Výzkumný projekt

Ve své disertační práci se zabývám vývojem nástrojů vhodných pro medicinální diagnostiku, zejména pak přípravou imunomagnetických nanočástic a diagnostického proužku. Obě metody představují možnost rychlého stanovení závažných civilizačních onemocnění (např. astma, různé typy karcinomu) v biologických matricích (krevní plazma, dechový kondenzát, mozkomíšní mok, moč), k čemuž se využívá monitorování látek produkovaných při probíhajících patologických procesech v organismu tzv. biomarkerů. Příprava magnetických nanočástic spočívá v a) syntéze magnetického jádra alkalickým srážením iontů Fe2+/Fe3+, b) stabilizaci pomocí polymerních látek (obvykle chitosanu) a c) charakterizaci pomocí různých fyzikálně-chemických metod (TEM, AFM, XRD, DLS, IČ, TGA). Na nanočástice s uniformními parametry jsou následně vázány specifické molekulární struktury, například monoklonální protilátky, které zajišťují specifitu vůči biomarkerům. Připravené částice jsou použity pro imunomagnetickou separaci biomarkerů z tělních tekutin a získaný vzorek je analyzován pomocí HPLC-ESI-MS-MS.

Součástí práce je dále vývoj diagnostického proužku, který umožní orientační stanovení různých nemocí v rámci minut a který pracuje na základě "lateral flow" imunoanalýzy. Diagnostický proužek se skládá z primárních protilátek proti sledovaným biomarkerům imobilizovaných do pórovitých polymerních nosičů (např. nitrocelulosa), dále ze sekundárních protilátek, substrátu zakotveného na polymerním nosiči a protilátek značených nanočásticemi zlata. Ke zjištění koncentrace biomarkerů dochází na základě barevné změny proužku, která je způsobena vytvořením vazby antigen a protilátka. Tato metoda by měla najít uplatnění zejména v rámci prevence onemocnění, protože umožní orientační zjištění, zda v těle probíhá patologický proces, kterého si zatím nemusí být subjekt vědom. Předpokládá se tedy možnost domácího testování (nejen) u lidí dědičně náchylnějších k danému onemocnění, testování v rámci preventivních prohlídek ad.