Výzkumné aktivity

Syntéza platinových komplexů, stabilitní studie, HPLC

CV

Od r. 2012: VŠCHT Praha, obor Léčiva a biomateriály, doktorské studium
2010 - 2012: VŠCHT Praha, obor Výroba léčiv, magisterské studium
Název práce: Příprava Pt(II)-komplexů s potenciální cytostatickou aktivitou
Od r. 2008: Členka výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2007 - 2010: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářské studium
Název práce: Degradační stabilitní studie pikoplatiny, cytostatika 4. generace

Publikace

1. Housková, J.; Hrdá, M.; Syslová, K.; Novotný, P.; Kačer, P. HPLC Method for Monitoring of Degradation Products in Picoplatin Stability Study. Chromatographia 2011, 73 (1), 131-135.
DOI: 10.1007/s10337-011-1938-1

Konference

2012: Soutěž „O cenu firmy Merck“ (prezentace) – Praha, ČR
2011: Studentská vědecká konference (abstrakt, poster) – VŠCHT Praha
2010: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha
2009: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha

Výzkumný projekt

Práce je orientována do oblasti přípravy platinových komplexů s potenciální biologickou aktivitou – analogů s (1R,2R)–diamincyklohexanovým (DACH) ligandem, tj. Oxaliplatin, a analogů amindichlorido(2-methylpyridin)platnatého komplexu tj. Picoplatin, jakožto patentově nechráněných nových cytostatik, která by mohla být vhodná pro další aplikaci ve farmaceutickém průmyslu. Snahou je připravit taková analoga, která by vykazovala identickou, případně vyšší cytostatickou aktivitu a zároveň nižší nežádoucí účinky dané především jejich malou rozpustností ve vodě. První fáze práce je zaměřena na navržení a optimalizaci přípravy jednotlivých komplexů a jejich analytické stanovení pomocí HPLC s UV/Vis, případně MS detekcí. Zásadní význam má také čištění surového produktu. Další pozornost je věnována i přípravě vzorků vhodných pro difrakční analýzu (RTG monokrystalovou difrakci a RTG práškovou difrakci). V neposlední řadě jsou připravené komplexy otestovány na vybraných buněčných nádorových liniích v tzv. XTT testech a potenciální pozitivně testování kandidáti jsou předloženi do testů toxicity (stanovení LD50).