Výzkumné aktivity

Výzkum a vývoj nových platinových cytostatik

CV

Od r. 2011: VŠCHT Praha, obor Organická technologie, doktorské studium
2009 - 2011: VŠCHT Praha, obor Výroba léčiv, magisterské studium
Název práce: Příprava sloučenin typu (R-amidin)PtClx a jejich charakterizace
Od r. 2010: Členka výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2006 - 2009: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářské studium
Název práce: Příprava calix[4]arenů nesoucích amidinové skupiny

Praxe, odborné stáže

8/2011: Praxe v kontrolních laboratořích firmy PRO.MED.CS

Publikace

1. Budka, J.; Eigner, V.; Holakovský, R.; Kovaříček, P.; Loužilová, T. 25,26,27,28-Tetrapropoxycalix[4]arene-5,17-dicarbonitrile. Acta Crystallogr. 2010, E66, o419–o420.
DOI: 10.1107/S1600536810002242

Konference

2010: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha

Výzkumný projekt

Práce je orientována na studium přípravy prekurzorů platnatých sloučenin pro výrobu cytostatik 4. generace tzv. analogů pikoplatiny. Jako výchozí látky byly použity pyridiny s amidinovou skupinou navázanou v poloze α, β a γ. Platinové komplexy těchto amidinů jsou v literatuře zcela nepopsány a vzhledem ke své strukturní podobnosti s pikoplatinou představují zajímavou skupinu potenciálních cytostatik. Primární oblastí našeho zájmu bylo pochopení mechanistických kauzalit a nalezení vhodných podmínek přípravy těchto platinových komplexů. Úspěšně se podařilo syntetizovat platinové komplexy s využitím výchozích látek s amidinovou skupinou navázanou v poloze α. Tyto Pt amidinové sloučeniny byly testovány v porovnání s pikoplatinou ve dvou lidských nádorových buněčných liniích, pocházejících z karcinomu prsu (MCF-7) a karcinomu tlustého střeva (CaCo-2), s pomocí tzv. XTT testu a byly získány velmi nadějné účinnosti. Pt-β-amidinové a Pt-γ-amidinové komplexy se dosud nepodařilo připravit. Postup, který byl použit pro přípravu α-komplexů, není pro syntézu komplexů s využitím výchozích látek s amidinovou skupinou navázanou v poloze β a γ vhodný (bylo již experimentálně ověřeno). Bude tedy nutné provést novou studii o vlivu reakčních podmínek na tvorbu těchto komplexů.