CV

Od r. 1997: Profesor, habilitace v oboru chemie a analýza potravin, VŠCHT
Od r. 1990: Docent, habilitace v oboru chemie a analýza potravin, VŠCHT
Od r. 1979: Kandidát technických věd v oboru chemie a technologie poživatin, VŠCHT (dizertační práce: Senzoricky aktivní látky bílkovinných hydrolyzátů), Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Od r. 1975: Inženýr, obor technologie mléka a tuků, VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
1970 Maturita, SVVŠ, přírodovědná větev

Pedagogická činnost

Analýza potravin a přírodních produktů (přednášky), Zdravotní nezávadnost potravin (přednášky), Analýza biologicky aktivních přírodních látek (přednášky), Chemická bezpečnost potravin (přednášky).

Zahraniční stáže

1994: Studijní pobyt na Institute of Food Research, Norwich, Velká Británie
1994: Studijní pobyt ve Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, New York, USA
1991-1992: Studijní pobyt v National Food Administration, Uppsala, Švédsko
1986-1987: studijní pobyt na Free University of Amsterdam, Nizozemí

Ocenění

2. Cena ministra školství za mimořádné výsledky dosažené při zavádění nových progresivních multireziduálních metod nezbytných pro rychlou a efektivní kontrolu hygienických limitů kontaminantů v potravinách v roce 2006
1. Cena rektora VŠCHT za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji v roce 2005.

Publikace

- více než 262 odborných článků a monografií

Konferenční abstrakty a příspěvky: > 180