CV

Od r. 1997: Profesor analytické chemie, VŠCHT Praha
Od r. 1991: Docent analytické chemie, VŠCHT Praha
Od r. 1976: Kandidát chemických věd (CSc), VŠCHT Praha
Od r. 1965: Inženýr chemie, VŠCHT Praha

Pedagogická činnost

Výuka pregraduálních a postgraduálních studentů v chemické a instrumentální analýze
výuka matematicko-statistických metod a metrologie v chemii
výuka systémů jakosti v životním prostředí a v průmyslu

Zahraniční stáže

2005, 2002: Visiting scientist v Institutu Evropské komise pro referenční materiály a měření (EC JRC IRMM, Geel, Belgie)

Publikace

- více než 98 odborných publikací