CV

Od r. 2008: Vedoucí Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha
Od r. 2003: Profesor na Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha
Od r. 1995: Docent na Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha
1981-2008: Vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie ČSAV (od r. 1990 Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
1980: CSc. - chemická fyzika, ÚFCHE J.H. ČSAV, Praha
1978: RNDr. - fyzikální chemie, PřF UK Praha
1974: Absolvent VŠ - fyzikální chemie, PřF UK Praha

Pedagogická činnost

Molekulová spektroskopie (přednášky)
Analytická chemie III (přednášky)
Základy chemické fyziky (přednášky)
Molekulární inženýrství (přednášky)
Molekulární fyzikální chemie (přednášky)
Symetrie molekul (přednášky)
Speciální metody molekulární fyzikální chemie (přednášky)
Forenzní analytická chemie (přednášky)
Molekulární analytická a fyzikální chemie (přednášky)

Zahraniční stáže

1994, 1992: Hostující profesor CNRS, LPMA. Université Paris-Sud, Orsay, France
1990: Stipendium Humboldtovy nadace, Universität zu Köln, SRN
1984-1983: Post-doktorandský pobyt, Ohio State University, Columbus, USA
1981: Post-doktorandský pobyt, Universität zu Köln, SRN

Publikace

- více než 85 vědeckých publikací z oboru molekulární spektroskopie

Konferenční abstrakty a příspěvky: > 90