Kontakt

Manažer projektu

prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.
VŠCHT Budova A, místnost A223
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel.: 220 443 685

Tajemník projektu

doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D.
VŠCHT Budova A, místnost A84
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel.: 220 444 158

Vedoucí laboratoře pro biometrologii a metrologii v chemii

prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.
VŠCHT Budova A, místnost A223
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel.: 220 443 685

Vedoucí laboratoře medicinální diagnostiky - hmotnostní spektrometrie

doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D.
VŠCHT Budova A, místnost A84
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel.: 220 444 158

Vedoucí laboratoře medicinální diagnostiky - spektrální dichroismus

prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
VŠCHT Budova A, místnost A231
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel.: 220 444 267

Vedoucí laboratoře bezpečnosti/kvality potravin a výživy

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
VŠCHT Budova B, místnost B137
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel.: 220 443 185

Vedoucí laboratoře ochrany životního prostředí

doc. Ing. Ivan Víden, CSc.
VŠCHT Budova A, místnost AS08
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel.: 220 443 812

Kde nás najdete

Přístup z metra Dejvická

  • Vystoupíte-li po pevných schodech, dejte se za skleněnými dveřmi po schodech doleva. Přejděte úzkou ulici pro autobusy a po cestě parkem dojdete do ulice, která má po celé délce uprostřed alej. Po pravé straně bude nová budova ČVUT, po levé straně budou dvě budovy VŠCHT, nejprve budova B, a za křižovatkou budova A.
  • Vystoupíte-li po eskalátoru, dejte se doprava, a druhou ulicí (s alejí uprostřed) se dejte doleva.