Přístrojové vybavení

Laboratoř medicinální diagnostiky - hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením - LTQ ORBITRAP VELOS
(Thermo Scientific)

Hybridní hmotnostní spektrometr LTQ Orbitrap Velos, který je vybavený lineární iontovou pastí (LTQ) a Orbitrapem umožňuje paralelně provádět analýzy látek s vysokým rozlišením (rozlišení 100 000 při m/z = 400 Da) v rozmezí m/z = 50–2000 Da (Orbitrap) a fragmentaci molekul až ve stupni MS10. Pro fragmentaci látek lze využít tři typů fragmentací – (1) CID (Collision-Induced Dissociation) – fragmentace v iontové pasti vhodná pro strukturní analýzu; (2) PQD (Pulsed Q Collision Induced Dissociation)- fragmentační technika umožňují stanovit fragmenty o velikosti až 1/20 mateřského iontu a (3) HCD (Higher-Energy Collisional Dissociation) – vysoce reprodukovatelná fragmentace podobná fragmentaci v trojitém kvadrupolu, která je vhodná pro kvantifikaci. LTQ Orbitrap Velos je vybaven elektrosprejovou (HESI) ionizací a chemickou ionizací za atmosférického tlaku (APCI), které umožňují provádět analýzy celé škály rozdílných látek. Separaci látek vstupujících do LTQ ORBITRAP VELOS je možné provádět s využitím UHPLC (sestava skládající se z Accela pump 1250 a autosampleru Accela AS), anebo 2D HPLC chromatografie (sestava skládající se z Accela pump 1250, Accela pump 600 a autosampleru Open Accela AS).


Hmotnostní spektrometr TSQ Vantage (Thermo Scientific)

TSQ Vantage se řadí mezi hmotnostní spektrometry s trojitým kvadrupólem (TSQ = Triple Stage Quadrupole) umožňující provádět zejména kvantitativní analýzy a vysokou přesností a správností analýzu v MS/MS modech (jedná se zejména o SRM (Selected Reaction Monitoring) a NL (Neutral Loss) modu). Paralelně s kvantifikací (použití SRM, anebo NL modu) analyzovaných látek umožňuje TSQ Vantage sledovat i přítomnost dalších látek v analyzované komplexní matrici (např. biologickém vzorku) ve full scan modu. Pro ionizaci látek lze využít elektrosprejové ionizace (HESI), anebo chemické ionizace za atmosférického tlaku (APCI). Hmotnostní spektrometr lze spojit s jednodimenzionální (složení sestavy UHPCL – Accela pump 1250 a autosampler Accela AS, nebo Accela pump 600, autosampler Accela AS a Acela PDA detektor), anebo dvoudimenzionální (složení sestavy 2D HPLC – Accela pump 1250, Accela pump 600 a autosampler Open Accela AS) kapalinovou chromatografií.


Laboratoř bezpečnosti/kvality potravin a výživy

Hmotnostní spektrometr Synapt G2 (Waters, USA)

Synapt G2 (Waters, USA) je již druhá generace hybridního hmotnostního spektrometru typu kvadrupól – analyzátor doby letu (QTOF) s vestavěnou iontovou mobilitou. Tento přístroj významně usnadňuje identifikaci a strukturní analýzu širokého spektra látek pomocí měření přesné hmoty molekulových iontů (MS) nebo dceřiných fragmentů (MS/MS), při použití iontové mobility i MS3. Funkce MSE umožňuje získat maximální množství informací o analyzovaném vzorku a tak usnadňuje i necílový screening kontaminantů potravin nebo životního prostředí.

Synapt G2 je spojen s UHPLC chromatografickým systémem a použitý iontový zdroj ESI/APCI/ESCi® může pracovat v režimu ESI, APCI i jejich kombinaci. Kromě toho je přístroj vybaven sondou pro analýzu pevných vzorků ASAP (Atmospheric Solids Analysis Probe).


Laboratoř ochrany životního prostředí

Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením - LTQ ORBITRAP VELOS
(Thermo Scientific)

Hybridní hmotnostní spektrometr je kombinací lineární iontové pasti a vysokorozlišujícího Obitrapu. Rozlišovací schopnost Orbitrapu dosahuje hodnoty až 100000, což umožňuje měřit hmotnosti detekovaných látek s přesností pod 3 ppm s externí kalibrací nebo pod 1 ppm s interní kalibrací. Systém umožňuje provedení vícenásobných MS experimentů (MSn) s vysokým rozlišením a je vhodný jak pro strukturní analýzy organických sloučenin tak i pro selektivní stanovení polutantů v komplexních matricích. Rozsah měřených hmotností je od 50 do 4000 Da za předpokladu jednotkového náboje iontu.
Vyhřívaný iontový zdroj je možné provozovat s elektrosprejovou ionizací (ESI) nebo s chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI).


Hmotnostní spektrometr TSQ Quantum ACCESS MAX (Thermo Fisher)

Hmotnostní spektrometr na bázi trojitého kvadrupolu je vhodný především pro kvantitativní analýzy polutantů v komplikovaných matricích – tzv. multiple reaction monitoring (MRM) metody. Jedná se o kvadrupoly s jednotkovým rozlišením, rozsah měřených hmotností je od 10 do 3000 Da za předpokladu jednotkového náboje iontu. Pro rychlý vývoj metod spektrometr umožňuje automatickou optimalizaci kolizních energií a ostatních parametrů MRM analýzy pro sledovaný analyt.

Vyhřívaný iontový zdroj je možné provozovat s elektrosprejovou ionizací (ESI) nebo s chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI).


Plynová chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)

Sektorový vysokorozlišující hmotnostní spektrometr Autospec Ultima (Micromass-Waters) je spojen s plynovým chromatografem HP 6890 (Agilent). K dispozici je také sonda přímého vstupu. Spektrometr dosahuje rozlišovací schopnosti více než 20000 a je možné měřit hmotnosti s přesností pod 5 ppm. K dispozici jsou zdroje pro elektronovou (EI+ 70 eV) a chemickou ionizaci S ohledem na ionizační techniky je rozsah měřených hmotností je od 1 do cca 2000 Da za předpokladu jednotkového náboje.

Kvadrupolový hmotnostní spektrometr DSQ II, který je spojen s plynovým chromatografem Trace Ultra (Thermo Fisher). K dispozici je elektronová (EI+ 70 eV) a ionizace. Rozsah měřených hmotností je od 1 do cca 1000 Da za předpokladu jednotkového náboje. K dispozici je databáze EI+ 70eV spekter NIST 05. Sestava je osazena autosamplerem Combi Pal (CTC), který umožňuje provedení headspace a SPME analýzy.

Kvadrupolový hmotnostní spektrometr ISQ, který je spojen s plynovým chromatografem Trace Ultra (Thermo Fisher). K dispozici je elektronová (EI+ 70 eV) ionizace. Rozsah měřených hmotností je od 1 do cca 1000 Da za předpokladu jednotkového náboje. Sestava je spojena se systémy pro analýzu těkavých organických polutantů v plynných matricích např. v ovzduší – kanystrový systém AutoCan (Tekmar) a tepelné desorpce Aero Trap Desorber (Tekmar).