Publikace

Laboratoř medicinální diagnostiky - hmotnostní spektrometrie


Kapitoly v monografiích

6. Syslová, K.; Rambousek, L.; Bubeníková-Valešová, V.; Šlamberová, R.; Novotný, P.; Kačer, P. Dopamine Analysis in Neuroscience Research. In Dopamine: Functions, Regulation and Health Effects; Kudo, E., Fujii, Y., Eds.; Nova Science Publishers: New York, 2012, pp. 81-112.
ISBN: 978-1-61942-152-3
5. Syslová, K.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Novotný, P.; Pelclová, D. Determination of Biomarkers in Exhaled Breath Condensate: A Perspective Way in Bronchial Asthma Diagnostics. In Bronchial Asthma - Emerging Therapeutic Strategies; Sapey, E., Ed.; InTech: Rijeka, 2012, pp. 37-74.
ISBN: 978-953-51-0140-6
4. Kačer, P.; Švrček, J.; Syslová, K.; Václavík, J.; Pavlík, D.; Červený, J.; Kuzma, M. Vapor Phase Hydrogen Peroxide – Method for Decontamination of Surfaces and Working Areas from Organic Pollutants. In Organic Pollutants Ten Years After the Stockholm Convention - Environmental and Analytical Update; Puzyn, T., Mostrag-Szlichtyng, A., Eds.; InTech: Rijeka, 2012, pp. 399-430.
ISBN: 978-953-307-917-2
3. Václavík, J.; Kačer, P.; Červený, L. Rational Design of Chiral Ruthenium Complexes for Asymmetric Hydrogenations. In Homogeneous Catalysts: Types, Reactions and Applications; Poehler, A. C., Ed.; Nova Science Publishers: New York, 2011, 127-153.
ISBN: 978-1-61122-894-6
2. Červený, L.; Leitmannová, E.; Kačer, P. Fundamentals of immobilization of organometallic complexes on aluminosilicate materials. In Organometallic Compounds: Preparation, Structure and Properties; Chin, H. F., Ed.; Nova Science Publishers: New York, 2010, 309-332.
ISBN: 978-1-60741-917-4
1. Kačer, P.; Kuzma, M.; Leitmannová, E.; Červený, L. Ruthenium complexes for asymmetric transfer hydrogenation. In Organometallic Compounds: Preparation, Structure and Properties; Chin, H. F., Ed.; Nova Science Publishers: New York, 2010, 373-401.
ISBN: 978-1-60741-917-4

 

Články

 

2013

 

80. Václavík, J.; Šot, P.; Vilhanová, B.; Pecháček, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Practical Aspects and Mechanism of Asymmetric Hydrogenation with Chiral Half-Sandwich Complexes. Molecules 2013, 18 (6), 6804–6828.
DOI: 10.3390/molecules18066804
79. Syslová, K.; Böhmová, A.; Demirbağ, E.; Šimková, K.; Kuzma, M.; Pelclová, D.; Sedlák, V.; Čáp, P.; Martásek, P.; Kačer, P. Immunomagnetic molecular probe with UHPLC-MS/MS: A promising way for reliable bronchial asthma diagnostics based on quantification of cysteinyl leukotrienes. J. Pharm. Biomed. Anal. 2013, 81–82, 108–117.
DOI: 10.1016/j.jpba.2013.03.026
78. Václavík, J.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Šot, P.; Januščák, J.; Matoušek, V.; Přech, J.; Bártová, S.; Kuzma, M.; Kačer, P. Molecular Structure Effects in the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Functionalized Dihydroisoquinolines on (S,S)-[RuCl(η6-p-cymene)TsDPEN]. Catal. Lett. 2013, 36, 67–70.
DOI: 10.1007/s10562-013-0996-4
77. Přech, J.; Václavík, J.; Šot, P.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Januščák, J.; Syslová, K.; Pažout, R.; Maixner, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric transfer hydrogenation of 1-phenyl dihydroisoquinolines using Ru(II) diamine catalysts.Catal. Commun. 2013, 36, 67–70.
DOI: 10.1016/j.catcom.2013.03.004
76. Kuzma, M.; Václavík, J.; Novák, P.; Přech, J.; Januščák, J.; Červený, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Goncharova, I. I.; Urbanová, M.; Kačer, P. New insight into the role of a base in the mechanism of imine transfer hydrogenation on a Ru(II) half-sandwich complex. Dalton Trans. 2013, 42 (14), 5174–5182.
DOI: 10.1039/C3DT32733G
75. Přech, J.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Pecháček, J.; Syslová, K.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Kačer, P. Determination of Enantiomeric Composition of Substituted Tetrahydroisoquinolines Based on Derivatization with Menthyl Chloroformate. Am. J. Anal. Chem. 2013, 4 (3), 125–133.
DOI: 10.4236/ajac.2013.43017
74. Pecháček, J.; Václavík, J.; Přech, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Vavřík, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines Catalyzed by a Noyori-Type Ru(II) Complex – A Parametric Study. Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (4), 233–239.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2013.01.010
73. Švrček, J.; Syslová, K.; Stíbal, D.; Kuzma, M.; Kačer, P. Degradation of biologically active substances by vapor-phase hydrogen peroxide Res. Chem. Intermed. 2013,
DOI: 10.1007/s11164-012-0987-x
72. Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Syslová, K.; Přech, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Toman, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Two optimized synthetic pathways toward a chiral precursor of
Mivacurium chloride and other skeletal muscle relaxants Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (1), 50–55.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2012.11.012
71. Páleníček, T.; Fujáková, M.; Brunovský, M.; Horáček, J.; Gorman, I.; Balíková, M.; Rambousek, L.; Syslová, K.; Kačer, P.; Zach, P.; Bubeníková-Valešová, V.; Tylš, F.; Kubešová, A.; Puskarčíkova, J.; Höschl, C. Behavioral, neurochemical and pharmaco-EEG profiles of the psychedelic drug 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) in rats. Psychopharmacology 2013, 225 (1), 75–93.
DOI: 10.1007/s00213-012-2797-7

 

2012

 

70. Pažout, R.; Maixner, J.; Přech, J.; Kačer, P. X-ray powder diffraction data for (1R, 5S, 7R)-7-[(S)-4-benzyl-4,5-dihydrooxazole-2-yl]-1,5,7-trimethyl-3-azabicyclo-[3.3.1]-nonane-2,4-dione, another new chiral Kemp's acid diamide. Powder Diffr. 2012, 27 (04), 273–275.
DOI: 10.1017/S088571561200067X
69. Maixner, J.; Pažout, R.; Hrdá, M.; Kačer, P. X-ray powder diffraction data for a PicoPtBr2, cis-amminedibromo(2-methylpyridine)platinum complex [Pt(NH3)(2-pic)Br2]. Powder Diffr. 2012, 27 (04), 266–268.
DOI: 10.1017/S0885715612000656
68. Maixner, J.; Pažout, R.; Nováková, I.; Holakovská, J.; Kačer, P. X-ray powder diffraction data for a DACH Pt dibromide, cis-[dibromo(1R,2R)-1,2-diaminocyclohexane-κN, κN′] platinum(II). Powder Diffr. 2012, 27 (03), 200–202.
DOI: 10.1017/S0885715612000322
67. Pažout, R.; Maixner, J.; Holakovská, J.; Dušek, M.; Kačer, P. A new platinum-bromine cyclohexanediamine complex from the family of cancer cytostatics. Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun. 2012, 68 (12), m340–m343.
DOI: 10.1107/S0108270112044770
66. Pelclová, D.; Fenclová, Z.; Vlčková, Š.; Lebedová, J.; Syslová, K.; Pecha, O.; Beláček, J.; Navrátil, T.; Kuzma, M.; Kačer, P. Leukotrienes B4, C4, D4 and E4 in the exhaled breath condensate (EBC), blood and urine in patients with pneumoconiosis. Industrial Health 2012, 50 (4), 299–306.
DOI: 10.2486/indhealth.MS1274
65. Šot, P.; Kuzma, M.; Václavík, J.; Pecháček, J.; Přech, J.; Januščák, J.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Acetophenone N-Benzylimine using [RuIICl(S,S)-N-(TsDPEN)η6-(p-cymene)]: A DFT Study. Organometallics 2012, 31 (17), 6496–6499.
DOI: 10.1021/om300413n
64. Mestek, O.; Komínkova, J.; Šantrůček, J.; Kačer, P.; Mališová, K.; Koplík, R. Analyses of trace metals, peptide ligands of trace metals and mercury speciation in home prepared bread. Chemical Speciation and Bioavailability 2012, 24(2), 79-88.
DOI: 10.3184/095422912X13325261626531
63. Némethová, A.; Syslová, K.; Pelclová, D.; Kačer, P. Příprava polymerních imunočástic pro separaci biomarkerů oxidačního stresu z tělních tekutin. Chem. Listy 2012, 106, 183-188.
Online: zde
62. Václavík, J.; Pecháček, J.; Přech, J.; Kuzma, M.; Kačer, P.; Červený, L. In situ monitoring asymetrické transfer hydrogenace iminů pomocí NMR spektroskopie. Chem. Listy 2012, 106, 206-210.
Online: zde

 

2011

 

61. Pelclová, D.; Navrátil, T.; Fenclová, Z.; Vlčková, Š.; Kupka, K.; Urban, P.; Ridzoň, P.; Zikán, V.; Landová, L.; Syslová, K.; Kuzma, M.; Kačer, P. Increased oxidative/nitrosative stress markers measured non-invasively in patients with high 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioxin plasma level. Neuroendocrinol. Lett. 2011, 32 Suppl 1, 71-76.
Online: zde
60. Václavík, J.; Kuzma, M.; Přech, J.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines and Ketones Using Chiral RuIICl(η6-p-cymene)[(S,S)-N-TsDPEN] as a Catalyst: A Computational Study. Organometallics 2011, 30 (18), 4822–4829.
DOI: 10.1021/om200263d
59. Václavík, J.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Červený, L. Opportunities Offered by Chiral η6-Arene/N-Arylsulfonyl-diamine-RuII Catalysts in the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Ketones and Imines. Molecules 2011, 16 (7), 5460-5495.
DOI: 10.3390/molecules16075460
58. Pažout, R.; Maixner, J.; Přech, J.; Kačer, P. X-ray powder diffraction data for (1R, 5S, 7R)-7-[(S)-4-tert-Butyl-4,5-dihydrooxazole-2-yl] -1,5,7-trimethyl-3-azabicyclo-[3.3.1]-nonane-2,4-dione, a new chiral Kemp’s acid diamide. Powder Diffr. 2011, 26 (4), 335-336.
DOI: 10.1154/1.3653563
57. Pažout, R.; Maixner, J.; Kačer, P.; Housková, J. X-ray powder diffraction data for a DACH Pt nitrate, cis-[bis(acetonitrile)]-[(1R,2R)-1,2-diaminocyclohexane-κN,κN']platinum(II) nitrate (1:2) monohydrate. Powder Diffr. 2011, 27, 66-69.
DOI: 10.1154/1.3549189
56. Rambousek, L.; Bubeníková-Valešová, V.; Kačer, P.; Syslová, K.; Kenney, J.; Holubová, K.; Najmanová, V.; Zach, P.; Svoboda, J.; Stuchlík, A.; Chdounská, H.; Kapras, V.; Adamusová, E.; Borovská, J.; Vyklický, L.; Valeš, K. Cellular and behavioural effects of a new steroidal inhibitor of the N-methyl-D-aspartate receptor 3α5β-pregnanolone glutamate. Neuropharmacology 2011, 61 (1-2), 61-68.
DOI: 10.1016/j.neuropharm.2011.02.018
55. Syslová, K.; Kačer, P.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Lipovová, P.; Fenclová, Z.; Lebedová, J.; Pelclová, D. Determination of cysteinyl leukotrienes in exhaled breath condensate: Method combining immunoseparation with LC–ESI-MS/MS. J. Chrom. B 2011, 879, 2220-2228.
DOI: 10.1016/j.chromb.2011.06.004
54. Housková, J.; Hrdá, M.; Syslová, K.; Novotný, P.; Kačer, P. HPLC Method for Monitoring of Degradation Products in Picoplatin Stability Study. Chromatographia 2011, 73 (1), 131-135.
DOI: 10.1007/s10337-011-1938-1
53. Potucká, L.; Housková, J.; Syslová, K.; Hamtil, R.; Kačer, P.; Červený, L. HPLC Method for the determination of the Purity of K[Pt(NH3)Cl3], a Precursor of the Platinum Complexes with cytostatic Activity. Anal. Letters 2011, 44, 2182-2193.
DOI: 10.1080/00032719.2010.546027
52. Najmanová, V.; Rambousek, L.; Syslová, K.; Bubeníková, V.; Šlamberová, R.; Valeš, K.; Kačer, P. LC-ESI-MS-MS Method for Monitoring Dopamine, Serotonin and Their Metabolites in Brain Tissue. Chromatographia 2011, 73 (1), 143-149.
DOI: 10.1007/s10337-011-1959-9
51. Syslová, K.; Rambousek, L.; Kuzma, M.; Najmanová, V.; Bubeníková-Valešová, V.; Šlamberová, R.; Kačer, P. Monitoring of Dopamine and Its Metabolites in Brain Microdialysates: Method Combining Freeze-drying with HPLC-ESI-MS/MS. J. Chromatogr. A 2011, 1218 (21), 3382-3391.
DOI: 10.1016/j.chroma.2011.02.006
50. Pelclová, D.; Fenclová, Z.; Syslová, K.; Vlčková, Š.; Lebedová, J.; Pecha, O.; Běláček, J.; Navrátil, T.; Kuzma, M.; Kačer, P. Oxidative Stress Markers in Exhaled Breath Condensate in Lung Fibroses Are Not Significantly Affected by Systematic Diseases. Industrial Health 2011, 49, 746-754.
DOI: 10.2486/indhealth.MS1237

 

2010

 

49. Syslová, K.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Pankrácová, A.; Fenclová, Z.; Vlčková, S.; Lebedová, J.; Pelclová, D. LC-ESI-MS/MS method for oxidative stress multimarker screening in the exhaled breath condensate of asbestosis/silicosis patients. J. Breath Res. 2010, 4 (1), 017104/1-017104/8.
DOI: 10.1088/1752-7155/4/1/017104
48. Švrček, J.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Marhoul, A.; Pánek, L.; Červený, L. Decontamination Technology Utilizing Hydrogen Peroxide Vapour. Chem. Listy 2010, 104 (7), 662-670.
Online: zde
47. Pažout, R.; Housková, J.; Dušek, M.; Maixner, J.; Cibulková, J.; Kačer, P. A new [(1R,2R)-1,2-diaminocyclohexane]platinum(II) complex: formation by nitrate-acetonitrile ligand exchange. Acta Crystallogr. 2010, C66, 273-275.
DOI: 10.1107/S0108270110033135
46. Pažout, R.; Housková, J.; Dušek, M.; Maixner, J.; Kačer, P. Platinum precursor of anticancer drug: a structurefixed by long intermolecular N-H···I and C-H···I hydrogen bonds. Struct. Chem. 2010, 22, 1325-1330.
DOI: 10.1007/s11224-011-9826-8
45. Leitmannová, E.; Svoboda, J.; Sedláček, J.; Vohlídal, J.; Kačer, P.; Červený, L. Hydrogenation of phenylacetylene and 3-phenylpropyne using Rh(diene) complexes under homogeneous and heterogeneous conditions. Appl. Catal., A 2010, 372, 34-39.
DOI: 10.1016/j.apcta.2009.10.002
44. Leitmannová, E.; Jirásek, P.; Rak, J.; Potucká, L.; Kačer, P.; Červený, L. Terminal C≡C triple bond hydrogenation using immobilized Wilkinson’s catalyst. Res. Chem. Intermed. 2010, 36, 511-522.
DOI: 10.1007/s11164-010-0162-1
43. Švrček, J.; Marhoul, A.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Pánek, L.; Červený, L. The influence of operating conditions on the efficiency of vapor phase hydrogen peroxide in the degradation of 4-(dimethylamino)benzaldehyde. Chemosphere 2010, 81 (5), 617-625.
DOI: 10.1016/j.chemosphere.2010.07.052
42. Švrček, J.; Marhoul, A.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Pánek, L.; Červený, L. The study of vapour phase hydrogen peroxide decontamination process as a potential method for degradation of organic pollutants. J. Chem. Technol. Biotechnol. 2010, 85 (9), 1284-1290.
DOI: 10.1002/jctb.2429

 

2009

 

41. Syslová, K.; Přech, J.; Lebedová, J.; Pelclová, D.; Kačer, P. Development of a noninvasive dignostic method for bronchial asthma. Chem. Listy 2009, 103 (3), 224-231.
Online: zde
40. Bubeníková-Valešová, V.; Kačer, P.; Syslová, K.; Rambousek, L.; Janovský, M.; Schutová, B.; Hrubá, L.; Šlamberová, R. Prenatal methamphetamine exposure affects the mesolimbic dopaminergic system and behavior in adult offspring. Int. J. Dev. Neuroscience 2009, 27 (6), 525-530.
DOI: 10.1016/j.ijdevneu.2009.06.012
39. Syslová, K.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Najmanová, V.; Fenclová, Z.; Vlčková, Š.; Lebedová, J.; Pelclová, D. Rapid and easy method for monitoring oxidatove stress markers in body fluids of patients with asbestos or silica.induced lung diseases. J. Chrom. B 2009, 877, 2477-2486.
DOI: 10.1016/j.jchromb.2009.06.008
38. Gulamhussen, A. M.; Kačer, P.; Přech, J.; Kuzma, M.; Červený, L. Highly efficient preparation of R-1-methyl-tetrahydroisoquinoline using chiral Ru(II)-catalyst. React. Kin. Catal. Lett. 2009, 97 (2), 335-340.
DOI: 10.1007/s11144-009-0036-y
37. Švrček, J.; Karhánek, D.; Kačer, P.; Leitmannová, E.; Šplíchalová, J.; Červený, L. Particle size effect and its influence on the adsorbed complex stability. Appl. Catal., A 2009, 354 (1-2), 169-175.
DOI: 10.1016/j.apcata.2008.11.021

 

2008

 

36. Syslová, K.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Klusáčková, P.; Fenclová, Z.; Lebedová, J.; Pelclová, D. Determination of 8-iso-prostaglandin F in exhaled breath condensate using combination of immunoseparation and LC-ESI-MS/MS. J. Chrom. B 2008, 867, 8-14.
DOI: 10.1016/j.jchromb.2008.02.019
35. Volná, K.; Holčapek M.; Kolářová, L.; Lemr, K.; Čáslavský, J.; Kačer, P.; Poustka, J.; Hubálek, M. Comparison of negative ion electrospray mass spectra measured by seven tandem mass analyzers towards library formation. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2008, 22 (2), 101-108.
DOI: 10.1002/rcm.3334
34. Kuzma, M.; Kačer, P.; Pánek, L. Decontamination with hydrogen peroxide vapors as technology of the future. CHEMagazin 2008, 18 (6), 12-13.
33. Pelclová, D.; Fenclová, Z.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Navrátil, T.; Lebedová, J. Increased 8-isoprostane, a marker of oxidative stress in exhaled breath condensate in subjects with asbestos exposure. Industrial Health 2008, 46 (5), 484-489.
DOI: 10.2486/indhealth.46.484
32. Klusáčková, P.; Lebedová, J.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Brabec, M.; Pelclová, D. ; Fenclová, Z.; Navrátil, T. Leukotrienes and 8-isoprostane in exhaled breath condensate in bronchoprovocation tests with occupational allergens. Prostaglandins, Leukotrienes Essent. Fatty Acids 2008, 78 (4-5), 281-292.
DOI: 10.1016/j.plefa.2008.03.006
31. Červený, J.; Šplíchalová , J.; Kačer, P.; Kovanda, F.; Kuzma, M.; Červený, L. Molecular shape selectivity of hydrotalcite in mixed aldol condensations of aldehydes and ketones. J. Mol. Catal. A: Chem. 2008, 285 (1-2), 150-154.
DOI: 10.1016/j.molcata.2008.01.029

 

2007

 

30. Šiklová, H.; Leitmannová, E.; Kačer, P.; Červený, L. Immobilization of Ru-TsDPEN catalyst on functionalized MCM-41. React. Kinet. Catal. Lett. 2007, 92, 129-136.
DOI: 10.1007/s11144-007-5140-2
29. Pelclová, D.; Fenclová, Z.; Kačer, P.; Navrátil, T.; Kuzma, M.; Lebedová, J.; Klusáčková, P. 8-isoprostane and leukotrienes in exhaled breath condensate in Czech subjects with silicosis. Industrial Health 2007, 45 (6), 766-774.
DOI: 10.2486/indhealth.45.766
28. Schlosser, G.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Szilágyi, Z.; Sorrentino, A.; Manzo, C.; Pizzano, R.; Malorni, L.; Pocsfalvi, G. Coupling immunomagnetic separation on magnetic beads with matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry for detection of staphylococcal enterotoxin B. Appl. Environ. Microbiol. 2007, 73 (21), 6945-6952.
DOI: 10.1128/AEM.01136-07
27. Karhánek, D.; Kačer, P.; Kuzma, M.; Šplíchalová, J.; Červený, L. The platinum-olefin binding energy in series of (PH3)2Pt(olefin) complexes – a theoretical study. J. Mol. Modeling 2007, 13 (9), 1009-1016.
DOI: 10.1007/s00894-007-0222-7

2006

26. Hájek, J.; Kačer, P.; Hulínský, V.; Červený, L.; Murzin, D. Y. High-selectivity hydrogenation of cinnamaldehyde over platinum supported on aluminosilicates. Res. Chem. Intermed. 2006, 32 (9), 795–816.
DOI: 10.1163/156856706778938482

 

2005

25. Špringerová, J.; Kačer, P.; Červený, L. Selective hydrogenation of α,β-unsaturated carbonyl compounds on supported Ru-Sn catalysts. Res. Chem. Intermed. 2005, 31 (9), 785-795.
DOI: 10.1163/156856705774576236

 

2004

 

24. Kačer, P.; Červený, L. The influence of cycloalkyl substituent on the hydrogenation of terminal alkynic and alkenic bonds on platinum and palladium catalysts. J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 212 (1-2), 183-189.
DOI: 10.1016/j.molcata.2003.10.033
23. Francová, D.; Kačer, P.; Jirátová, K.; Červený, L. The influence of platinum dispersion on the adsorptivity and reactivity of olefinic alcohols in hydrogenations. React. Kin. Catal. Lett. 2004, 83 (1), 3-9.
DOI: 10.1023/B:REAC.0000037369.90832.f6
22. Kačer, P.; Kuzma, M.; Červený, L. The molecular structure effects in hydrogenation of cycloalkyl-substituted alkynes and alkenes on platinum and palladium catalysts. Appl. Catal., A 2004, 259 (2), 179-183.
DOI: 10.1016/j.apcata.2003.09.025

 

2003

 

21. Kačer, P.; Spurná, P.; Červený, L. Coadsorption effect of the alkenic bond on the hydrogenation of the alkynic substrate on platinum and palladium catalysts. J. Mol. Catal. A: Chem. 2003, 202 (1-2), 269-277.
DOI: 10.1016/S1381-1169(03)00204-8
20. Kačer, P.; Tobičík, J.; Kuzma, M.; Červený, L. Molecular structure effects in hydrogenation of allyl and vinylethers on platinum and palladium supported catalysts. J. Mol. Catal. A: Chem. 2003, 195 (1-2), 235-243.
DOI: 10.1016/S1381-1169(02)00577-0
19. Špringerová, J.; Kačer, P.; Hájek, J.; Červený, L. Selective hydrogenation of α,β-unsaturated aldehydes on Ru-Sn/TiO2 catalysts. Collect. Czech. Chem. Commun. 2003, 68 (10), 1927-1936.
DOI: 10.1135/cccc20031927
18. Kačer, P., Låte, L.; Kuzma, M.; Červený, L. Structure effects of substituents located on the cyclohexene molecular skeleton in catalytic hydrogenations. React. Kin. Catal. Lett. 2003, 78 (1), 59-64.
DOI: 10.1023/A:1022505714681
17. Klusoň, P.; Kačer, P.; Cajthaml, T.; Kalaji, M. Titania thin films and supported nanostructured membranes prepared by the surfactant assisted sol-gel method. Chem. Biochem. Eng. Q. 2003, 17 (3), 183-190.
Online: zde

 

2002

 

16. Kačer, P.; Červený, L. Structure effects in hydrogenation reactions on noble metal catalysts. Appl. Catal., A 2002, 229 (1-2), 193-216.
DOI: 10.1016/S0926-860X(02)00028-5
15. Cajthaml, T.; Möder, M.; Kačer, P.; Šašek, V.; Popp, P. Study of fungal degradation products of polycyclic aromatic hydrocarbons using gas chromatography with ion trap mass spectrometry detection. J. Chromatogr., A 2002, 974 (1-2), 213-222.
DOI: 10.1016/S0021-9673(02)00904-4
14. Hájek, J.; Kačer, P.; Červený, L. Three-step synthesis of 1,1-dimethoxy-2-phenylpropane. Res. Chem. Intermed. 2002, 28 (6), 551–559.
DOI: 10.1163/15685670260373317
13. Hájek, J.; Kačer, P.; Murzin, D. Yu. Červený, L. Ruthenium-tin sol-gel catalysts: effect of the preparation and tin precursor influence. Res. Chem. Intermed. 2002, 28 (6), 561–573.
DOI: 10.1163/15685670260373326

 

2001

 

12. Kuzma, M.; Jegorov, A.; Kačer, P.; Havlíček, V. Sequencing of new beauverolides by high-performance liquid chromatography and mass spectrometry. J. Mass Spectrom. 2001, 36 (10), 1108-1115.
DOI: 10.1002/jms.213
11. Klusoň, P.; Kačer, P.; Cajthaml, T.; Kalaji, M. Preparation of titania mesoporous materials using a surfactant-mediated sol–gel method. J. Mater. Chem. 2001, 11, 644-651.
DOI: 10.1039/B004760K

 

2000

 

10. Kačer, P.; Låte, L.; Kuzma, M.; Červený, L. Competitive catalytic hydrogenation in systems of unsaturated hydrocarbons and nitro compounds. J. Mol. Catal. A: Chem. 2000, 159 (2), 365-376.
DOI: 10.1016/S1381-1169(00)00224-7
09. Klusoň, P.; Kačer, P. Control of the structure of titanium(IV) oxide by the sol-gel method using reverse micelles. Chem. Listy 2000, 94 (7), 432-436.
Online: zde
08. Kačer, P.; Novák, P.; Červený, L. Effect of the structure of unsaturated hydrocarbons and alcohols on their reactivity and adsorptivity in hydrogenation. Collect. Czech. Chem. Commun. 2000, 65 (1), 9-16.
DOI: 10.1135/cccc20000009
07. Červený, L.; Pustejovská, M.; Kačer, P. The synthesis of Allyl-3-Cyclohexylpropionate. Perfumer & Flavorist 2000, 25 (1), 19-23.

 

1998

 

06. Kačer, P. Chemical Industry in World III. Chem. Listy 1998, 92 (7), 584-588.
05. Kačer, P.; Låte, L.; Červený, L. Competitive catalytic hydrogenation in unsaturated hydrocarbon systems with sterically hindered double bonds. Collect. Czech. Chem. Commun. 1998, 63 (11), 1915-1926.
DOI: 10.1135/cccc19981915
04. Dobrovolná, Z.; Kačer, P.; Červený, L. Competitive hydrogenation in alkene-alkyne-diene systems with palladium and platinum catalysts. J. Mol. Catal. A: Chem. 1998, 130 (3), 279-284.
DOI: 10.1016/S1381-1169(97)00219-7
03. Kačer, P.; Kuzma, M.; Liberková, K.; Červený, L. The synthetic fragrant compounds based on 2-tert-butylcyclohexanol. Res. Chem. Intermed. 1998, 24 (6), 643-652.
DOI: 10.1163/156856798X00537

 

1996

02. Klusoň, P.; Kačer, P.; Červený, L. Competitive hydrogenations over a ruthenium catalyst. React. Kin. Catal. Lett. 1996, 59 (2), 263-268.
DOI: 10.1007/BF02068122
01. Červený L.; Kačer P.; Kalinová L.; Valentovy H.; Pokorný J. Sensory analysis of 3-cyclohexyl-1-propanol and 3-cyclohexyl-1-butanol and their esters. SOFW Journal 1996, 122 (9), 612-614.