Vítejte na stránkách Laboratoře medicinální diagnostiky, aplikované katalýzy a chemických specialit fungující v rámci Pražského vysokoškolského analytického centra (PVAC) a Ústavu organické technologie VŠCHT Praha.

Podstatou vzniku Laboratoře medicinální diagnostiky je vytvořit centrum zahrnující v sobě nejmodernější analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické, medicinální chemie a organické technologie na platformě špičkového univerzitního pracoviště, které je tradičním zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti základního výzkumu pro navazující aplikační obory a komerční sféru. Nedílnou součástí je zapojení studentů základního a postgraduálního vysokoškolského studia do řešení projektů.

Analytická část skupiny se zaměřuje na vývoj (1) rychlých a přesných analytických metod pro monitorování biomolekul (např. biomarkerů závažných civilizačních onemocnění, neurotransmiterů v tělních tekutinách a tkáních); (2) analytických metod pro farmaceutický průmysl; a (3) vývoj diagnostických pomůcek závažných onemocnění pro laickou veřejnost.

Nosnými tématy pro část skupiny zabývajícími se aplikovanou katalýzou a chemickými specialitami je (1) výzkum asymetrické hydrogenace C=N a C=O dvojné vazby na Ru katalyzátorech, jako opticky čistých prekursorů řady léčiv; (2) vývoj nových platinových cytostatik; a (3) vývoj dekontaminačního procesu parami peroxidu vodíku.

Aktuality

Studentská vědecká konference 2014

11/2014

V pátek 21. 11. naši studenti úspěšně prezentovali své výsledky na Studentské vědecké konferenci. V sekci Technologie organických látek a chemických specialit obsadil 1. místo Bc. Martin Kindl. V sekci Syntéza a výroba léčiv se na předních místech umístili dva naši studenti a to na 2. místě Bc. Miloš Mikoška a na 3. místě Jaroslav Aubrecht. V sekci Výroba léčiv zvítězil Bc. Petr Šot.
Gratulujeme!

Cena ministra školství 2014

11/2014

Ing. Jan Pecháček obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu.
Gratulujeme!

Česká hlavička 2014

Alena Budinská obdržela cenu Česká hlavička - GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s. za svou práci "Syntéza biologicky aktivních látek s využitím stereoselektivní katalýzy".