Aktuality

Studentská vědecká konference 2014

11/2014

V pátek 21. 11. naši studenti úspěšně prezentovali své výsledky na Studentské vědecké konferenci. V sekci Technologie organických látek a chemických specialit obsadil 1. místo Bc. Martin Kindl. V sekci Syntéza a výroba léčiv se na předních místech umístili dva naši studenti a to na 2. místě Bc. Miloš Mikoška a na 3. místě Jaroslav Aubrecht. V sekci Výroba léčiv zvítězil Bc. Petr Šot.
Gratulujeme!

Cena ministra školství 2014

11/2014

Ing. Jan Pecháček obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu.
Gratulujeme!

Česká hlavička 2014

Alena Budinská obdržela cenu Česká hlavička - GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s. za svou práci "Syntéza biologicky aktivních látek s využitím stereoselektivní katalýzy".

Studentská vědecká konference 2013

11/2013

V pátek 22. 11. naši studenti úspěšně prezentovali své výsledky na Studentské vědecké konferenci. V sekci Výroba léčiv II obsadil Bc. Jan Pecháček 1. místo. Bc. Jan Svoboda skončil na 3. místě v sekci Výroba léčiv I. V kategorii Syntéza a výroba léčiv zvítězila Denisa Lizoňová, kterou následoval Miloš Mikoška (3. místo).
Gratulujeme!

Česká hlava 2013

11/2013

V rámci projektu Česká hlava 2013 získal Ing. Jiří Václavík ocenění Gaudeamus, Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Oceněn byl za svou diplomovou práci "Asymmetric transfer hydrogenation of C=O and C=N bonds catalyzed by [Ru(η6-arene)(diamine)] complexes: a multilateral study".

Hlávkova nadace 2013

11/2013

Ing. Beáta Vilhanová obdržela "Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky", která je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

Nové kapitoly v monografiích

03/2012

V nakladatelství InTech vyšly pod licencí open access dvě kapitoly zaměřené na neinvazivní diagnostiku bronchiálního astmatu a dekontaminaci pomocí par peroxidu vodíku.

Nové webové stránky

Byly spuštěny nové webové stránky Laboratoře medicinální diagnostiky. Budou zde umístěny základní informace o naší skupině a řešených projektech. Studenti zde naleznou studijní materiály ke stažení.
Nyní jsou dostupné profily členů naší skupiny.