Cena ministra školství 2014

Cena ministra školství 2014

11/2014

Ing. Jan Pecháček obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu.
Gratulujeme!