Česká hlavička 2014

Česká hlavička 2014

Alena Budinská obdržela cenu Česká hlavička - GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s. za svou práci "Syntéza biologicky aktivních látek s využitím stereoselektivní katalýzy".