Výzkumné aktivity

Asymetrická transfer hydrogenace iminů

CV

Od r. 2014: VŠCHT Praha, obor Chemie, bakalářské studium
2014: Členka výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2006 - 2014: Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

Praxe, odborné stáže

2012: Stanice přírodovědců, DDM hl. m. Prahy (organická syntéza)

Ocenění

2014: 1. místo na Studentské vědecké konferenci – VŠCHT Praha
Česká hlavička - GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s.
2. místo ve Středoškolské odborné činnosti, obor chemie
2012-14 Úspěšná řešitelství chemických olympiád a KSICHTu

Publikace

2. Budinská, A.; Václavík, J.; Matoušek, V.; Beier, P. Nucleophilic Tetrafluoroethylation Employing in Situ Formed Organomagnesium Reagents. Org. Lett. 2016, 18, 5844–5847.
DOI: 10.1021/acs.orglett.6b02890
1. Matoušek, V.; Václavík, J.; Hájek, P.; Charpentier, J.; Blastik, Z. E.; Pietrasiak, E.; Budinská, A.; Togni, A.; Beier, P. Expanding the Scope of Hypervalent Iodine Reagents for Perfluoroalkylation: From Trifluoromethyl to Functionalized Perfluoroethyl. Chem. Eur. J. 2016, 22, 417–424.
DOI: 10.1002/chem.201503531

Konference

2014: Studentská vědecká konference (prezentace) – VŠCHT Praha
Prezentace na soutěži České hlavičky, Praha, VŠE
Celostátní přehlídka Středoškolských odborných činností, Plzeň