Výzkumné aktivity

Asymetrická hydrogenace, katalýza, molekulární modelování

CV

Od r. 2014: VŠCHT Praha, obor Léčiva a biomateriály, doktorské studium
2012 - 2014: VŠCHT Praha, obor Výroba léčiv, magisterské studium
Název práce: Highly active ruthenium catalysts for C=O bond transfer hydrogenation: an introductory study
Od r. 2010: Člen výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2009 - 2012: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářské studium
Název práce: Asymetrická transfer hydrogenace C=N vazby na chirálních Ru Noyoriho katalyzátorech: Mechanistické studium vlivu rekčních parametrů

Praxe, odborné stáže

9/2012 - 5/2013: Stáž na ETH Zürich ve spolupráci s PSI Villigen (Švýcarsko)
Téma: Měděné katalyzátory parciální oxidace methanu na methanol

Ocenění

2014: Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu
Cena Unipetrolu za nejlepší diplomovou práci
2013: 1. místo na Studentské vědecké konferenci – VŠCHT Praha

Publikace

17. Bozbağ, S. E.; Alayon, E. M. C.; Pecháček, J.; Nachtegaal, M.; Ranocchiari, M.; van Bokhoven, J. A. Methane to methanol over copper mordenite: yield improvement through multiple cycles and different synthesis techniques. Catal. Sci. Technol. 2016, 6, 5011–5022
DOI: 10.1039/C6CY00041J
16. Pecháček, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Vliv aktivující báze na průběh transfer hydrogenace acetofenonu s rutheniovým katalyzátorem. Chem. Listy 2016, 110, 716-720.
Online: zde
15. Pažout, R.; Maixner, R.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Kačer, P. Synthesis and characterization of two new chiral Kemp’s acid derivatives: structures fixed by a peculiar system of N–H···O, C–H···O and C–H···N hydrogen bonds. Z. Kristallogr. 2016, 231, 531–539.
DOI: 10.1515/zkri-2016-1962
14. Matuška, O.; Zápal, J.; Hrdličková, R.; Mikoška, M.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Václavík, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Role of the sulfonamide moiety of Ru(II) half-sandwich complexes in the asymmetric transfer hydrogenation of 3,4-dihydroisoquinolines. React. Kin. Mech. Catal. 2016, 118, 215–222.
DOI: 10.1007/s11144-016-0991-z
13. Vilhanová, B.; Václavík, J.; Šot, P.; Pecháček, J.; Zápal, J.; Pažout, R.; Maixner, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Enantioselective Hydrogenation of Cyclic Imines Catalysed by Noyori-Ikariya Half-Sandwich Complexes and Their Analogues. Chem. Commun. 2016, 52, 362–365.
DOI: 10.1039/C5CC06712J
12. Januščák, J.; Václavík, J.; Šot, P.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Kačer, P. Aktuální témata asymetrické transfer hydrogenace iminů. Chem. Listy 2015, 109, 492-498.
Online: zde
11. Šot, P.; Vilhanová, B.; Pecháček, J.; Václavík, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Role of the Aromatic Ligand in the Asymmetric Transfer Hydrogenation of C=N bond on chiral Ru Noyori’s Catalysts. Tetrahedron: Asymmetry 2014, 25 (18-19), 1346–1351.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2014.08.011
10. Václavík, J.; Šot, P.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Matuška, O.; Kuzma, M.; Kačer, P. Experimental and Theoretical Perspectives of the Noyori-Ikariya Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines. Molecules 2014, 19 (6), 6987–7007.
DOI: 10.3390/molecules19066987
9. Václavík, J.; Šot, P.; Vilhanová, B.; Pecháček, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Practical Aspects and Mechanism of Asymmetric Hydrogenation with Chiral Half-Sandwich Complexes. Molecules 2013, 18 (6), 6804–6828.
DOI: 10.3390/molecules18066804
8. Václavík, J.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Šot, P.; Januščák, J.; Matoušek, V.; Přech, J.; Bártová, S.; Kuzma, M.; Kačer, P. Molecular Structure Effects in the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Functionalized Dihydroisoquinolines on (S,S)-[RuCl(η6-p-cymene)TsDPEN]. Catal. Lett. 2013, 143 (6), 555–562.
DOI: 10.1007/s10562-013-0996-4
7. Přech, J.; Václavík, J.; Šot, P.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Januščák, J.; Syslová, K.; Pažout, R.; Maixner, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric transfer hydrogenation of 1-phenyl dihydroisoquinolines using Ru(II) diamine catalysts.Catal. Commun. 2013, 36, 67–70.
DOI: 10.1016/j.catcom.2013.03.004
6. Kuzma, M.; Václavík, J.; Novák, P.; Přech, J.; Januščák, J.; Červený, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Goncharova, I. I.; Urbanová, M.; Kačer, P. New insight into the role of a base in the mechanism of imine transfer hydrogenation on a Ru(II) half-sandwich complex. Dalton Trans. 2013, 42 (14), 5174–5182.
DOI: 10.1039/C3DT32733G
5. Přech, J.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Pecháček, J.; Syslová, K.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Kačer, P. Determination of Enantiomeric Composition of Substituted Tetrahydroisoquinolines Based on Derivatization with Menthyl Chloroformate. Am. J. Anal. Chem. 2013, 4 (3), 125–133.
DOI: 10.4236/ajac.2013.43017
4. Pecháček, J.; Václavík, J.; Přech, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Vilhanová, B.; Vavřík, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines Catalyzed by a Noyori-Type Ru(II) Complex – A Parametric Study. Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (4), 233–239.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2013.01.010
3. Vilhanová, B.; Matoušek, V.; Václavík, J.; Syslová, K.; Přech, J.; Pecháček, J.; Šot, P.; Januščák, J.; Toman, J.; Zápal, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Two optimized synthetic pathways toward a chiral precursor of
Mivacurium chloride and other skeletal muscle relaxants Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24 (1), 50–55.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2012.11.012
2. Šot, P.; Kuzma, M.; Václavík, J.; Pecháček, J.; Přech, J.; Januščák, J.; Kačer, P. Asymmetric Transfer Hydrogenation of Acetophenone N-Benzylimine using [RuIICl(S,S)-N-(TsDPEN)η6-(p-cymene)]: A DFT Study. Organometallics 2012, 31 (17), 6496–6499.
DOI: 10.1021/om300413n
1. Václavík, J.; Pecháček, J.; Přech, J.; Kuzma, M.; Kačer, P.; Červený, L. In situ monitoring asymetrické transfer hydrogenace iminů pomocí NMR spektroskopie. Chem. Listy 2012, 106, 206-210.
Online: zde

Konference

2013: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha
2011: SCS Fall Meeting (poster) – EPFL Lausanne, Švýcarsko
43rd Symposium on Catalysis (poster) – Praha, ČR
Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha

Výzkumný projekt

Studium asymetrické transfer hydrogenace iminů na rutheniových katalyzátorech Noyoriho typu. Cílem je stanovit a izolovat parametry, které ovlivňují průběh reakce a následně proměřit závislost jednotlivých reakčních charakteristik na těchto parametrech.

Odkaz na stránku projektu.