Přístrojové vybavení

Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením - LTQ ORBITRAP VELOS
(Thermo Scientific)

Hybridní hmotnostní spektrometr LTQ Orbitrap Velos, který je vybavený lineární iontovou pastí (LTQ) a Orbitrapem umožňuje paralelně provádět analýzy látek s vysokým rozlišením (rozlišení 100 000 při m/z = 400 Da) v rozmezí m/z = 50–2000 Da (Orbitrap) a fragmentaci molekul až ve stupni MS10. Pro fragmentaci látek lze využít tři typů fragmentací – (1) CID (Collision-Induced Dissociation) – fragmentace v iontové pasti vhodná pro strukturní analýzu; (2) PQD (Pulsed Q Collision Induced Dissociation)- fragmentační technika umožňují stanovit fragmenty o velikosti až 1/20 mateřského iontu a (3) HCD (Higher-Energy Collisional Dissociation) – vysoce reprodukovatelná fragmentace podobná fragmentaci v trojitém kvadrupolu, která je vhodná pro kvantifikaci. LTQ Orbitrap Velos je vybaven elektrosprejovou (HESI) ionizací a chemickou ionizací za atmosférického tlaku (APCI), které umožňují provádět analýzy celé škály rozdílných látek. Separaci látek vstupujících do LTQ ORBITRAP VELOS je možné provádět s využitím UHPLC (sestava skládající se z Accela pump 1250 a autosampleru Accela AS), anebo 2D HPLC chromatografie (sestava skládající se z Accela pump 1250, Accela pump 600 a autosampleru Open Accela AS).


Hmotnostní spektrometr TSQ Vantage (Thermo Scientific)

TSQ Vantage se řadí mezi hmotnostní spektrometry s trojitým kvadrupólem (TSQ = Triple Stage Quadrupole) umožňující provádět zejména kvantitativní analýzy a vysokou přesností a správností analýzu v MS/MS modech (jedná se zejména o SRM (Selected Reaction Monitoring) a NL (Neutral Loss) modu). Paralelně s kvantifikací (použití SRM, anebo NL modu) analyzovaných látek umožňuje TSQ Vantage sledovat i přítomnost dalších látek v analyzované komplexní matrici (např. biologickém vzorku) ve full scan modu. Pro ionizaci látek lze využít elektrosprejové ionizace (HESI), anebo chemické ionizace za atmosférického tlaku (APCI). Hmotnostní spektrometr lze spojit s jednodimenzionální (složení sestavy UHPCL – Accela pump 1250 a autosampler Accela AS, nebo Accela pump 600, autosampler Accela AS a Acela PDA detektor), anebo dvoudimenzionální (složení sestavy 2D HPLC – Accela pump 1250, Accela pump 600 a autosampler Open Accela AS) kapalinovou chromatografií.


Hmotnostní spektrometr Varian 1200-L

Hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem je vybaven elektrosprejovou ionizací (ESI) a ionizací za atmosférického tlaku (APCI) a spojen s duálním kapalinovým chromatografem ProStar Dynamic 210 a autosamplerem Pro Star 410.


Hmotnostní spektrometr Varian Saturn 2000 (Varian)

Hmotnostní spektrometr Varian Saturn 2000 s iontovou pastí je vybaven ionizačními technikami EI (Electron Impact) a CI (Chemical Ionization) pro analýzu plynných vzorků, které jsou před samotnou MS analýzou separovány v plynovém chromatogramu Varian CP 3800 (Varian). Nástřik vzorku je umožněn autosamplerem Varian 8200 (Varian).


Kapalinové chromatografy Dionex UltiMate 3000

Laboratoř medicinální diagnostiky disponuje několika kapalinovými chromatografy s UV-vis detekcí. Vedle běžných HPLC (případně UHPLC) analýz na strojích Dionex Ultimate 300 (Thermo Scientific; systém je opatřen degasérem, kvartérní pumpou, autosamplerem, termostatem kolon a PDA detektorem) a ProStar Dynamic 210 (Varian, systém je opatřen duální pumpou, autosmplerem a UV-vis detektorem) je možné provádět i dvoudimenzionální měření na biokompatibilním kapalinovém systému Dionex Ultimate 3000 (Thermo Scientific, systém je opatřen degasérem, dvěma ternárními pumpami, autosamplerem, termostatem kolon a PDA detektorem) s možným sběrem frakcí. Pro izolaci látek je pracoviště vybaveno preparativním systémem PreStar Dynamic 218 (Varian, systém se skládá z duální pumpy, autosampleru, UV-vis detektoru a sběračem frakcí).


Plynový chromatograf Varian CP-3800

V naší laboratoři je umístěna dvojice plynových chromatografů Varian CP-3800 (USA). Oba stroje jsou vybaveny autosamplerem a dvěma kapilárními kolonami.
První z chromatografů je vybaven autosamplerem Combi PAL, který umožňuje i nástřik plynných vzorků (headspace analýza). Druhý z přístrojů je naopak vybaven 60m dlouhými kolonami oproti běžným 30 m.
Oba stroje patří mezi nejvytíženější přístroje v laboratoři.

Vsádkové tlakové reaktory

Naše laboratoř je vybavena sadou vsádkových tlakových reaktorů Parr (USA), které jsou využívány pro katalytickou hydrogenaci.
Nejmenší reaktor má objem 50 ml a zařízení umožňující udržování konstantního tlaku vodíku.
Prostřední reaktor o objemu 100 ml (na obrázku) je naším nejnovějším přístrojem a umožňuje reakce až při tlaku 200 bar nebo 350°C.
Největší reaktor o objemu 300 ml je zvláště vhodný pro preparativní experimenty.