Spolupracující instituce

Laboratoř charakterizace molekulové struktury

Mikrobiologický ústav, Akademie věd České republiky

Úzkou spolupráci udržujeme především s oddělením nukleární magnetické rezonance (NMR), jehož vedoucím je Ing. Marek Kuzma, Ph.D.
 

Klinika pracovního lékařství

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 
 

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 
 

Diabetologické centrum 3. interní kliniky

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 
 

BLOCK a. s.

 
 

VUAB Pharma a. s.