OPPK logoPraha logoEU logo
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Název projektu
Pražské vysokoškolské analytické centrum pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí
Registrační číslo
CZ.2.16/3.1.00/22197
Fond
Evropský fond pro regionální rozvoj
Program
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Oblast podpory
3.1 - Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Zaměření projektu
Základní výzkum
Žadatel
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Partneři
Univerzita Karlova v Praze
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Náklady projektu
79 257 895 Kč
Popis
Hlavní ideou předkládaného projektu je vytvoření jedinečného, integrovaného pracoviště, zabývajícího se základním výzkumem v oblasti analytické chemie, medicíny, výživy a ochrany životního prostředí, jehož hlavní tezí bude zvýšení kvality nemateriální stránky života obyvatel Prahy, ČR, EU. Podstatou projektu je vytvořit centrum zahrnující v sobě nejmodernější analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické, medicinální, environmentální a potravinářské chemie na platformě špičkového univerzitního pracoviště, které je tradičním zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti základního výzkumu pro navazující aplikační obory a komerční sféru. Zcela jedinečnou záležitostí v rámci ČR pak bude zastřešení centra střediskem pro biometrologii a metrologii v chemii, které bude koordinovat zavedení systému kvality ve všech laboratořích centra a pro všechny vyvinuté měřicí postupy a bude zároveň usilovat o začlenění všech měřicích metod do národního metrologického systému.
Harmonogram
1.1. 2010 – 31.12.2011
stránky PVAC
http://www.oppk.cz/
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti